خبرهای ایران

توقیف روزنامه قانون تایید شد

مدیرعامل مجموعه مرکز و هنر سپیده قانون که روزنامه قانون زیرمجموعه آن است، خبر توقیف این روزنامه را تایید کرد.

علیرضا نیکویی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار کرد : اعلام جرم به دلیل چاپ خبری در مورد آزادی یکی از افراد (رویانیان) بازداشت شده در پرونده ستاد سوخت است که روزنامه ی ما به نقل از یکی از سایت های خبری منتشر کرده بود.

وی با بیان اینکه نامه ی توقیف امروز به دستمان رسید، افزود: باید به دنبال کارهای رفع توقیف برویم که به نظر می رسد حداقل سه ماه برای به سرانجام رسیدن کار معطل شویم.

نیکویی از آنچه رفتار دو گانه ی دادستانی نامید انتقاد کرد و گفت: چرا باید خبری را یک خبرگزاری خاص منتشر کند ، هیچ برخوردی با او صورت نگیرد اما همان را یک روزنامه به چاپ رساند ، نامه توقیف بگیرد.

وی این را نیز گفت که خبر توقیف روزنامه را قبل از اینکه به روزنامه بدهند یکی از خبرگزاری ها به چاپ رسانده بود.

نیکویی قبلا در گفت وگو با ایرنا از اعلام جرم علیه این روزنامه خبر داده بود .نشر اکاذیب علت این توقیف عنوان شده است.

این درحالی است که قاسم خرمی سردبیر روزنامه قانون به ایرنا گفت که این خبر شایعه است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید