هنر، ورزش، خانواده و سرگرمی

تقویت خوش‌بینی و اعتمادبه نفس با شستن دستها!

نتایج مطالعات جدید نشان می دهد که شستن دستها پس از شکست می تواند موجب خوشبینی شود.
 

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران که تاثیر تمیز بودن فیزیکی را پس از شکست مورد بررسی قرار داده اند می گویند شستن دستها چگونگی تفکر، قضاوت و تصمیم گیری ما را تحت تاثیر قرار می دهد.

این محققان دریافتند که افراد مورد بررسی که دستهایشان را پس از انجام کاری می شستند خوشبین تر از آنهایی بودند که دستهایشان را نمی شستند، اما این پاکیزگی فیزیکی، عملکرد آینده آنها در همین حوزه کاری را تضعیف می کرد.

در این مطالعه دانش پژوهان دانشگاه کولون در آلمان ۹۸ نفر را در سه گروه مورد بررسی قرار دادند.

در بخش نخست این آزمایش، شرکت کنندگان از دو گروه مجبور بودند یک کار غیر ممکن را به انجام برسانند. گروهی که پس از شکست دست هایشان را شستند و همچنین گروهی که دستهایشان را نمی شستند خوش بین بودند که اجرای دوباره کاری که از آنها خواسته شده بود را با عملکرد بهتری به انجام برسانند.

با این حال خوش بینی برای عملکرد آینده بهتر در گروهی که دستهایشان را می شستند، بسیار بیشتر بود.

اگر چه اعتقاد رایج بر این است که خوش بینی بیشتر به عملکرد بهتر منجر می شود اما یافته های محققان آلمانی عکس این موضوع را اثبات کرد چرا که افرادی که دستهایشان را نمی شستند به طور قابل توجهی عملکرد بهتری نسبت به افرادی که دستهایشان را می شستند، داشتند.

به گفته پژوهشگران از این تحقیقات می توان این گونه نتیجه گیری کرد که در حالی که تمیز بودن فیزیکی پس از شکست می تواند احساسات منفی را از بین ببرد اما اشتیاق برای تلاش بیشتر در یک موقعیت آزمونی جدید را به منظور احیای درک شایستگی فرد، کاهش می دهد.

نتایج این تحقیقات نشریه Social Psychological and Personality Science  منتشر شده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید