خبرهای کانادا

تغییرات در وزارت مهاجرت کانادا و دستاوردهای جیسون کنی

alexander.jpg.size.xxlarge.letterbox

alexander.jpg.size.xxlarge.letterbox

ایرانتو: با اعلام تغییرات در کابینه دولت فدرال در دوشنبه گذشته مشخص شد جیسون کنی وزیر فعلی شهروندی و مهاجرت کانادا به وزارت کار و توسعه اجتماعی منتقل خواهد شد که خود این وزارتخانه جایگزینی برای وزارت منابع انسانی و توسعه مهارت محسوب می شود.

کریس الکساندر که اکنون نماینده پارلمان از حوزه آژاکس- پیکرینگ می باشد برای جانشینی کنی برای پست وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا در نظر گرفته شده است. او تا کنون پست وزارت نداشته و این اولین ورود او به کابینه محسوب می شود اما در عینحال ۱۸ سال را به عنوان یک دیپلمات در دستگاه وزارت خارجه خدمت کرده و تجربیات فراوانی در رابطه با امور ویزایی دارد.

در مدت وزارت کنی، در سیستم مهاجرت و شهروندی کانادا اصلاحات مهمی اعمال گردید و به منظور جذب مهاجرانی که تطابق بیشتری با نیازهای مهارتی اقتصاد کانادا دارند در رویه اداری و مقررات پیشین ، تغییرات عمده ای اجرا شد که به کاهش تعداد منتظران در برنامه فدرال کارکنان ماهر و افزایش سرعت رسیدگی به تقاضاها انجامید.

او همچنین با اجرای اصلاحاتی در قواعد مربوط به ضمانت ازدواجهای جدید و یا اخراج سریع پناهجویان جعلی کشورهای اتحادیه اروپا در جهت کاهش فساد، تقلب و سواستفاده در سیستم مهاجرت و پناهندگی کانادا هم تلاش کرد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید