مقالات و تحلیل ها

تعداد زنان در کانادا از مردان بیشتر است!

canada_population

canada_population

بر اساس آخرین آمار سازمان ملل متحد که برخی از وب سایت های معتبر نشر آمار نیز آن را منتشر کرده اند جمعیت زنان کانادا برخلاف ترکیب جمعیت اکثر کشورهای جهان از مردان بیشتر است.

در دنیای کنونی به صورت میانگین در ازای تولد هر ۱۰۰ نوزاد دختر ۱۰۷ نوزاد پسر بدنیا می آید که این ترکیب در کانادا ۱۰۰ نوزاد دختر در ازای ۱۰۵ نوزاد پسر است اما این ترکیب با افزایش سن در کانادا تغییر زیادی می کند و در ترکیب جمعیتی ۱۵ تا ۶۴ سال به ازای هر ۱۰۰ زن حدود ۱۰۲ مرد زندگی می کند اما در ترکیب جمعیتی بالای ۶۵ سال به ازای هر ۱۰۰ زن ۷۶ مرد زندگی می کنند.

با توجه به نرخ رشد جمعیت در کانادا که در حدود ۰.۸ درصد است و میانگین سنی مردم کانادا که در حدود ۴۱ سال است، افزایش تعداد زنان در کانادا به نسبت مردان طبیعی به نظر می رسد و اصولاً هر چه میانگین سنی جامعه ای بیشتر می شود از تعداد مردان کاسته میشود. یکی دیگر از دلایل این ترکیب جمعیتی، طول عمر بیشتر زنان نسبت به مردان همسن خود است.

در این آمار اشاره شده است که کشور کانادا یکی از بهترین شاخص های «امید به زندگی» در دنیا را دارد و با داشتن امید به زندگی ۸۱ سال در رده دوازدهم کشورهای جهان قرار دارد. امید به زندگی زنان در کانادا ۸۴ سال و مردان ۷۹ سال است.

با توجه به جمعیت کنونی کانادا که کمی بیشتر از ۳۴ میلیون نفر است، در حدود ۶۸۰ هزار زن کانادایی بیشتر از جمعیت مردان در این کشور زندگی می کنند. این در حالی است که در کشوری مانند روسیه ۱۰.۵ میلیون زن بیش از جمعیت مردان زندگی می کنند.

۲۸ درصد از جمعیت کانادا ریشه های انگلیسی، ۲۳ درصد فرانسوی و ۱۵ درصد ریشه های نژادی شان به سایر کشورهای اروپایی می رسد. ۲ درصد نیز ریشه های بومی دارند و از ساکنین اولیه کانادا محسوب می شوند. همچنین ۶ درصد از مردم کانادا ریشه های عرب، آسیایی و آفریقایی دارند و ۲۶ درصد نیز ریشه های نژادی مخلوط دارند.

فرزاد مرادی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید