هنر، ورزش، خانواده و سرگرمی

تشخیص قد انسان ها بر اساس صدا

واحد مرکزی خبر : به گفته محققان قد انسان را می توان بدون هیچ وسیله ای از روی صدای وی تشخیص داد.

روزنامه اینترنتی روسی لنتا نوشت : گروهی از کارشناسان دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس طی بررسی هایی متوجه شده اند بین صدا و قد ارتباط مستقیمی وجود دارد.

طی آزمایش ها داوطلبان به صدای افراد مختلف گوش داده و قد آنها را حدس زده اند و در نهایت مشخص شده می توان بدون هیچ آموزش مقدماتی تا شصت و دو و نیم درصد قد افراد را درست تشخیص داد.

به گفته جان مورتون سرپرست گروه محققان در صدای انسان اجزایی وجود دارد که بسامد آنها به اندازه حنجره وابسته است و اندازه حنجره هم با قد تناسب دارد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید