مهاجرت و شهروندی

تبدیل سی ال به به آیلتس

با توجه به قوانین جدید اسکیل ورکر فدرال، متقاضی می بایستی حد اقل اسکور سی ال بی ۷ داشته باشد تا بتواند تشکیل پرونده دهد.
جدول زیر سی ال بی را با آیلتس تبدیل کرده:

CLB Level 9: Points Per Ability: 6
Listening: over 7.5
Reading: over 6.5
Writing: over 6.5
Speaking: over 6.5

CLB Level 8: Points Per Ability: 5

Listening: 7.5
Reading: 6.5
Writing: 6.5
Speaking: 6.5

CLB Level 7: Points Per Ability: 4
** MINIMUM THRESHOLD FOR FSW**
Listening: 6.0
Reading: 6.0
Writing: 6.0
Speaking: 6.0

CLB Level 6: Points Per Ability:
NONE – Ineligible for FSW
Listening: 5.5
Reading: 5.0
Writing: 5.5
Speaking: 5.5

CLB Level 5: Points Per Ability:
NONE – Ineligible for FSW
Listening: 5.0
Reading: 4.0
Writing: 5.0
Speaking: 5.0

CLB Level 4: Points Per Ability:
NONE – Ineligible for FSW ** MINIMUM THRESHOLD FOR SASKATCHWAN SKILLED WORKER**
Listening: 4.5
Reading: 3.5
Writing: 4.0
Speaking: 4.0

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید