خبرهای کانادا

تبادل اطلاعات بین آژانس مرزی با دولت فدرال

cbsa03a

ایرانتو: مقامات مرزی کانادا، طی برنامه ریزی قرار است ورود و خروج مسافران را با سایر ارگان های دولتی فدرال به اشتراک بگذارند.
این برنامه قرار است از اول تابستان امسال به اجرا درآید.
دولت فدرال در نظر دارد از این اطلاعات برای جلوگیری از کلاهبرداری های مهاجرت، شهروندی، بیمه و مالیات استفاده کند.
قرار است که این اطلاعات فقط در اختیار دولت فدرال قرار بگیرد، و دولت های استانی دسترسی به این اطلاعات نخواهند داشت.
در آخرین مرحله این برنامه، کانادا در نظر دارد که رکورد خروجی مسافران را از خطوط هواپیمایی همانند آمریکا قبل از بلند شدن هواپیما از فرودگاه دریافت کند.

افزایش مدیریت مرزی
در حال حاضر تعدادی از مهاجران تازه وارد که می بایستی ۲ سال از ۵ سال در کانادا بمانند تا قادر به تمدید اقامت شوند، بعد از خروج از کانادا، برای برگشت به آمریکا رفته و سپس از مرز زمینی به کانادا بر می گردند و سیستم را دور می زنند.
و وقتی که تقاضای شهروندی و یا تمدید اقامت دائم خود می کنند، روزهایی را که در کانادا نبوده اند را حساب می کنند، به خاطر آنکه هیچ رکوردی از نبود آنان نیست.

کمک به سیستم بیمه و مالیات
این برنامه از کانادایی هایی که برای فرار از پرداخت مالیات عنوان می کنند که کمتر از ۱۵۲ روز در کانادا زندگی کردند جلوگیری می کند.
برای پوشش بیمه نیز یک کانادایی باید حداقل ۳ ماه در کانادا حضور داشته باشد و در صورتی که مدت طولانی در خارج از کانادا باشد از پوشش بیمه برخوردار نخواهد بود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید