خبرهای مهاجرت و تحصیل

بیومتریک برای ایرانیان متقاضی ویزای موقت از یازدهم دسامبر اجباری می شود

fingerprinting

ایرانتو: از یازدهم دسامبر ۲۰۱۳ دولت کانادا از ایرانیان درخواست ویزای موقت که شامل ویزای دانشجویی، توریستی و کاری می باشد بیومتریک می خواهد.
با به دست آوردن اطلاعات بیومتریک از افراد، کانادا در نظر دارد تا حد زیادی کاهش تقلب در مهاجرت و جلوگیری از ورود جنایتکاران، تبعیدی، و متقاضیان ردی پناهندگی شود.
متقاضیان بایستی قبل از ورود به کانادا به دفتر های صدور ویزا مراجعه کنند و انگشت نگاری و عکس برداری به عمل آورند.
انگشت نگاری به اداره پلیس کانادا فرستاده می شود و عکس ها در پرونده مهاجرتی متقاضی بایگانی می شود.
قبل از صدور ویزا نتیجه انگشت نگاری بررسی می شود که هیچ گونه تقلبی در کار نباشد.
هزینه بیومتریک ۸۵ دلار برای هر متقاضی و یا ۱۷۰ دلار برای خانواده می باشد.
افراد زیر ۱۴ سال و بالای ۸۰ سال از این پروسه معاف هستند.
قصد اصلی کانادا از این قانون ایمنی و امنیت برای کشور است. اگر چه انتظار می رود که این روش بار کاری بیشتری برای مراکز صدور ویزا فراهم کند، و همین موجب تاخیر بیشتر در صدور ویزا می شود.
قابل ذکر است که اتباع ۲۹ کشور دیگر نیز همانند اتباع ایران نیاز به بیو متریک برای ورود به کانادا را دارند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید