خبرهای کانادا

بیانیه جیسون کنی در خصوص به رسمیت شناختن روز کشورهای مشترک المنافع

kenney
kenney

ایرانتو: جیسون کنی وزیر مهاجرت کانادا بیانیه ای به مضمون زیر در به رسمیت شناختن روز کشورهای مشترک المنافع، ایراد نمود:

امروز، روز به هم پیوستن کاناداییان و دو میلیارد نفر از مردم ۵۴ کشور در دنیا است. همچنانکه ما به عنوان یکی از اعضای بوجود آورنده چنین روزی، منعکس کننده افتخار این میراث و وفاداری مان به علیاحضرت ملکه الیزابت دوم هستیم. در این روز ما میراث چشمگیر گوناگونی را که از امپراطوری انگلیس به ارث برده ایم را جشن می گیریم که این میراث، منبع تاریخی ای است برای آداب و رسوم پلورالیسم صلح آمیز و آزادی اجتماعی موجود در کانادا.

به جهت اعلام عضویت و وفاداری و به عنوان یک سمبل، پرچم خاندان سلطنتی، امروز در موسسات فدرال، فرودگاه ها و مناطق نظامی در سراسر کشور، در کنار پرچم کانادا افراشته خواهد شد.

امروز همینطور فرصت مناسبی است برای انعکاس سهم بسیار بزرگ افرادی که ریشه و هویت آنها متعلق به کشورهای دیگر عضو در کشورهای مشترک المنافع است و در سازندگی کشور کانادا نقش بسزایی دارند.

بعنوان وزیر مهاجرت، بسیار خشنود و مفتخر هستم که روز کشورهای مشترک المنافع را به همراه سایر کاناداییان جشن می گیریم و اینکه خود نیز عضوی از این کشورها هستیم.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید