خبرهای کانادا

بودجه اتاوا برای استخدام مهاجران ماهر

1297548463645 ORIGINAL

ایرانتو: دولت فدرال کانادا، برای رسیدن به نیروی ماهر با بخش تولیدی همکاری خواهد نمود.

جیسن کنی وزیر سابق مهاجرت در این زمینه گفت:

اولین قدم ایجاد ارتباط با مهاجران بیکاری است که در خارج از کانادا تحصیل کرده اند و مدرک گیشیل همانند مهندسی دارند.

یکی از معضلات این دسته از مهاجران که همیشه من را آزار می داده آن است که این دسته از مهاجران زندگی خوب خود را به امید پیدا کردن کار بهتر و در رابطه ترک می کنند ولی متاسفانه در اینجا به دلایل مختلف از جمله به رسمیت نشناختن مدارک تحصیلی و سابقه کاری قادر به کار کردن در رشته تخصصی خود نیستند.

در قدم دوم دولت فدرال  میلیون دلار بودجه جهت توسعه استانداردهای شغلی و همچنین ۱ میلیون دلار برای ایجاد مکیته های منطقه ای است که محیطی را برای کارفرمایان در جهت رد و بدل کردن اطلاعات مربوط به کمبود نیروی کاری است.

بیش از نیمی از بخش تولیدی کانادا با کمبود کارگر ماهر گریبانگیر هستند.

 ۵۰ درصد از شرکت های تولیدی در سراسر این کشور می گویند که در جهت رشد کسب و کار خود با کمبود کارگر ماهر برخوردار هستند.

این چالش در حد بزرگی است، بصورتی که نه دولت فدرال و نه کارفرما ها به تنهایی قادر به حل مسئله نیستند و نیاز به ایجاد همکاری است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید