خبرهای کانادا

بهترین شهر برای زنان در کانادا کدام است؟

canada-flag

ایرانتو: بر اساس آمار اعلام شده شهر کبک بهترین شهر برای خانمها و دو شهر بزرگ استان آلبرتا کلگری و ادمونتون بدترین شهرها انتخاب شدند.

در این مطالعه از طرف مرکز کانادا، نا برابری جنسی در ۲۰ شهر مورد بررسی قرار گرفت.

شهر ادمنتون در استان آلبرتا بدترین شهر در این خصوص نام نهاده شد.

میزان تفاوت حقوق بین مردها و زنها، میزان دخالت زنان در سیاست استانی و خشونت بر علیه زنان در این بررسی ها فاکتور هایی بودند که مد نظر گرفته شده اند.

زنان در همان شغل و حرفه ای که مردان انجام می دهند حقوق کمتری دریافت می کنند. این میزان در برخی موارد در حد ۳۰ درصد نیز می رسد.

طبق این آمار زنان سه برابر بیشتر از مردان تن به کار پاره وقت و دو برابر بیشتر تن به کارهایی با حد اقل حقوق می دهند.

شهر کبک در این بین بهترین شهر در برابری حق زنان در مقابله با مردان نامیده شد. ساسکاتون دوم و سنت جان رتبه سوم را ازان خود کردند.
تمامی شهرهای بزرگ استان کبک جزو ۱۰ کشور اول انتخاب شدند.

این آمار نشان می دهد که هر جا که زنان نفوذ بیشتری در سیاست داشتند، وضعیت و شرایط بهتری را دارا می باشند.

این هم لینک بهترین شهرهای کانادا برای زندگی زنان:

۱٫ Québec City
2. Saskatoon
3. St. John’s
4. Montreal
5. Victoria
6. Toronto
7. Ottawa-Gatineau
8. Sherbrooke
9. Halifax
10. Hamilton
11. Regina
12. Winnipeg
13. Vancouver
14. St. Catharines
15. London
16. Kitchener-Cambridge-Waterloo
17. Calgary
18. Windsor
19. Oshawa
20. Edmonton

در همین حین کانادا جزو بیست کشور رتبه عالی برای زندگی کردن زنان می باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید