خبرهای کانادا

بر طبق نظرسنجی، لیبرالها با ترودو، برنده انتخابات آتی کانادا خواهند شد

liberalswin
liberalswin

ایرانتو: محافظه کاران اطمینان دارند که خواهند توانست از گاف های ترودو درباره اینکه اگر کانادا محافظه کار تر گردد، او به جدایی طلبان کبک خواهد پیوست، بیشترین استفاده را ببرند.

وزیر مهاجرت کابینه محافظه کاران، جیسون کنی، گفت که ترودو تاکنون در رقابت، مورد انتقاد خاصی قرار نگرفته است، و نظرسنجی انجام شده ربطی به وضعیت واقعی انتخابات نخواهد داشت.

او پس از یک سخنرانی در اتاوا به خبرنگار رویترز گفت: چنانچه در هر زمانی ترودو به عنوان رهبر لیبرالها انتخاب گردد، تازه موشکافی کارهایش آغاز خواهد گردید.

در این نظرسنجی گروه لیبرالها به رهبری ترودو، توانسته در مجلس، ۱۴۹ کرسی را به خود اختصاص دهد، در حالیکه محافظه کاران ۱۱۵ و نیودموکراتها تنها ۴۱ کرسی را از آن خود کرده اند.

بطور کلی، اگر یکی از احزاب بخواهد که در مجلس دارای رای غالب باشد و بر سایر گروهها احاطه داشته باشد، بایستی که ۱۵۵ کرسی را تصاحب کند که البته این فرمول بستگی به تعداد کرسیهای مجلس در انتخابات آتی دارد و ممکن است تغییر کند.

نظرسنجی با استفاده از سوالاتی که در آن اشاره ای به ترودو نشده بود، مشخص کرد که پشتیبانی از محافظه کاران ۳۱ درصد، از لیبرالها ۳۰ درصد و از نیودموکراتها ۲۷ درصد به عمل خواهد آمد.

نظرسنجی اتوماتیک تلفنی فروم از ۱۷۵۵ کانادایی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه انجام گرفت. فروم می گوید که این نظرخواهی، حاشیه خطایی درحدود ۲ درصد، دارد.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید