خبرهای ایران

“برکناری‌های وزارت اطلاعات با شکایت مطهری ارتباطی ندارد”

روزنامه جمهوری اسلامی : پیرو انتشار برخی اخبار در رسانه‌های داخلی و بیگانه درباره برکناری معاون و مدیر کل وزارت اطلاعات به دلیل شنود دفتر دکتر علی مطهری نماینده تهران، یک منبع آگاه، تغییر معاونت و مدیر کل وزارت اطلاعات را مربوط به چند ماه پیش دانست.

به گزارش انتخاب، این مقام آگاه گفت: تفسیر و تحریف بیانیه آقای مطهری توسط رسانه‌ها موجب شده است که این گمانه نادرست در جامعه پخش گردد که تغییر معاون و مدیر کل مربوطه وزارت اطلاعات ناشی از شکایت وی به دلیل شنود دفترش بوده است درحالی که آقای علی مطهری در بیانیه خود چنین موضوعی را اظهار نکرده و صرفاً اطلاع داده است که معاون و مدیر کل مربوطه تغییر کرده‌اند و این رسانه‌ها و افراد در داخل و خارج از کشور بوده‌اند که از این متن برداشت کرده‌اند که دلیل برکناری شنود از دفتر آقای مطهری بوده است.

این مقام افزود: تغییر معاونین وزارت اطلاعات که محدود به معاونت مورد نظر آقای مطهری نیز نبوده است، مربوط به چند ماه قبل بوده و ارتباطی به موضوع شکایت آقای مطهری ندارد و طبیعی است که پس از تغییر معاونین مدیران کل مربوطه نیز مورد بازنگری قرار گیرند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید