خبرهای کانادا

برنامه های دولت کانادا جهت افزایش سن بازنشستگی

oas

oas
ایرانتو: دولت کانادا در  بودجه  ۲۰۱۲ ، پیشنهادی داد تا اطمینان حاصل شود که برنامه امنیت سالمندان (OAS) یک مسیر پایدار باقی بماند. آنها اطمینان دادند که برنامه OAS همچنان قوی است و برای نسل های آینده زمانی که آنها به آن نیاز دارند باقی خواهد ماند.

این اقدامات انعطاف پذیری بیشتری را برای کارگرانی که به سمت بازنشستگی پیش می روند به دنبال دارد.

OAS بزرگترین و تنها برنامه دولت فدرال است و از محل درآمد عمومی دولت تامین می گردد و منافعی را به بسیاری از کانادایی های دارای  ۶۵ سال سن به بالا فراهم می آورد.

کانادائی زندگی های طولانی تر و سالمتری داشته و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ تعداد افراد بالای ۶۵ سال به ۲ برابر جمعیت فعلی افزایش یافته و تعداد این افراد از ۵ میلیون به  ۹.۴ میلیون نفر خواهد رسید که فشار قابل توجهی در برنامه OAS ایجاد می نماید

بنابراین دولت کانادا پیشنهاد افزایش سن واجدین شرایط OAS را بصورت تدریجی ارائه نموده که در آن بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۹ سن واجد شرایط بازنشتگی از ۶۵ تا ۶۷ سال خواهد بود   .

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید