خبرهای کانادا

برنامه نخست وزیر جدید کانادا برای تسهیل مهاجرت دانشجویان خارجی

PM pledges to ease citizenship path

ایرانتو: نتایج انتخابات اخیر کانادا مایه امیدواری برای دانشجویان خارجی شده، چرا که یکی از وعده های انتخاباتی حزب لیبرال، حزب پیروز این انتخابات تسهیل مقررات ناظر بر مهاجرت دانشجویان خارجی مقیم کانادا می باشد. از جمله این قول نخست وزیر جدید می باشد که به دانشجویان خارجی اجازه داده شود مدت اقامت حین تحصیل در کانادا را هم در زمره امتیازات لازم برای کسب اجازه اقامت محاسبه نمایند. در سیستم فعلی، افرادی که تقاضای مهاجرت به کانادا را دارند می بایستی حداقل بین چهار تا شش سال سابقه سکونت قانونی در کانادا را داشته باشند، اما مدت اقامت دانشجوئی مشمول تعریف سکونت قانونی در این مقررات نمی گردد. دولت همچنین امیدوار است با همکاری بخش غیر دولتی فرآیند بررسی ویزای گردشگری و دانشجوئی را تسهیل و کوتاه نماید.
البته ترودو هنوز چند روز بیشتر نیست که به مسند صدارت رسیده بنابراین هنوز جزئیات روند اجرایی نمودن این وعده ها مشخص نیست. با اینحال، نخست وزیر جدید تا همینجا هم قدمهایی در راه تاکید بر نقش کانادا به عنوان یکی از کشورهای پیشرو جهان در زمینه آموزش و حرکتهای دانشجوئی برداشته است. از جمله او همسرش سه شنبه گذشته در همایش “روز ما” در اوتاوا شرکت کردند. “روز ما”، روزی جهانی برای دانشجویان بوده که طی آن جوانان با اجرای سخنرانی یا نمایش، و همچنین فعالیتهای خیریه تلاش خود را برای بهبود وضعیت اجتماعی تبلیغ می نمایند. ترودو در سخنرانی ای که برای شانزده هزار شرکت کننده در این مراسم ایراد کرد دیدگاه خود و حزبش را در مود نقش آینده کانادا در جامعه جهانی تبیین نمود. او جوانان شرکت کننده در این مراسم را تشویق کرد تا با شرکت فعالانه در فعالیت های اجتماعی هم خود شهروندان موفقی گردند و هم به عاملی برای تغییر مثبت در جامعه و جهان مبدل شوند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید