خبرهای مهاجرت و تحصیل

برنامه مراقبت بهداشتی در انتاریو- یکی از دلایل مهاجرت به این استان

healthcare
healthcareایرانتو: انتاریو یکی از استانهای متمایز از لحاظ فرهنگی در کانادا می باشد. این استان مکانی است که تقریبا نیمی از مهاجران کانادا آنرا به عنوان محلی برای زندگی انتخاب می نمایند. از عمده دلالیلی که باعث شده است که این استان اینگونه محبوب باشد، موفقیت و دموکراسی اجتماعی آن است که توسط مهاجرین آنجا در طی سالیان زیادی بوجود آمده و آنها برای ساخت چنین اجتماعی به شدت تلاش کرده اند.

وجه تمایز انتاریو

انتاریو، مرکز مهم اقتصادی کانادا، دارای مردمی است که از حدود ۲۰۰ کشور از سراسر دنیا به آن آمده اند. به بیش از ۱۲۰ زبان در این استان صحبت می شود. یکی از فرصتهای در دسترس در این استان این است که در آن توجه خوبی به همه مهاجران انجام می گیرد.

سیستم مراقبت بهداشتی در انتاریو

طرح بیمه درمانی انتاریو (OHIP)، برای ساکنین خدمات عمومی بهداشت و سلامت ارائه می نماید.

برنامه مراقبت سلامت به حدی مناسب طرح ریزی شده است که هنگامی که یک تازه وارد به این استان می آید تنها پس از اقامت سه ماهه می تواند از آن بهره مند گردد.

یک تازه وارد می تواند کارت OHIP خود را دریافت و از مزایایی که این کارت برایش دارد پس از مدت زمان سه ماه از ورودش به استان استفاده نماید. ضمنا در طی این سه ماه، شخص می تواند از بیمه خصوصی استفاده کند.

شرایط دریافت OHIP :

شخصی می تواند از این بیمه استفاده کند که واجد شرایط زیر باشد:

• شخص دارای اقامت دائم بوده و یا یک تازه وارد به کانادا باشد.

• شخص دارای حضور فیزیکی در انتاریو برای ۱۵۳ روز از هر دوره ۱۲ ماهه باشد.

• پس از اینکه شخصی اقامت در انتاریو را بنا نهاد باید که از ۱۸۳ روز اول اقامت خود حداقل ۱۵۳ روز را در استان حضور فیزیکی داشته باشد.

• انتاریو باید محل اولیه و اصلی اقامت فرد باشد.

انواع خدمات ارائه شده تحت بیمه OHIP :

این بیمه در بار دارنده کل هزینه ویزیت پزشک و خدمات مورد نیاز طبی ای است که توسط پزشک تجویز گردیده است.

هزینه های مربوط به فیزیو تراپی در این بیمه منظور نگردیده است. برخی از هزینه های دندان نیز توسط این بیمه فراهم می گردد که شامل جراحی های دهان و دندان که در بیمارستان انجام می گردد، می باشد.

مراقبت های چشمی تحت شرایطی خاص در این بیمه گنجانده شده است.

بنابراین هنگامی که یک تازه وارد به انتاریو می آید پس از اطلاع از داشتن چنین سیستم مراقبت بهداشتی در استان، بسیار خشنود می گردد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید