مهاجرت و شهروندی

برنامه جدید مهاجرتی جهت متخصصین فنی و حرفه ای

FTS

[sc name=”iranto-top”]
FTS2012,DECEMBER,31

بر اساس اعلام اداره مهاجرت کانادا ، کتگوری جدیدی که قبلا وعده آن داده شده بود و مختص متخصصین فنی و حرفه ای می باشد ، معرفی و شرایط آن نیز اعلام گردید.

بر همین اساس از تاریخ ۲ ژانویه سال ۲۰۱۳ ، جهت سال اول ، تعداد ۳۰۰۰ پرونده به این کتگوری اختصاص داده شده است.

نیازمندی ها جهت وارد شدن در این کتگوری شامل موارد زیر می باشد:

۱- داشتن یک پیشنهاد شغلی و یا یک مدرک تحصیلی و یا فنی از کانادا

۲- داشتن اطلاعات زبان در حد معمولی IELTS 5

۳- داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط

۴- مرتبط بودن شغل ، حرفه و سابقه کار متقاضی بر اساس کد شغلی مربوطه

لیست مشاغل مورد نیاز در این کتگوری ، به شرح زیر می باشد:

Group A — Occupations sub-capped at 100 applications per occupation

• ۷۲۰۲ Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations

• ۷۲۰۴ Contractors and supervisors, carpentry trades

• ۷۲۰۵ Contractors and supervisors, other construction trades,
installers, repairers and servicers

• ۷۲۷۱ Carpenters

• ۷۳۰۱ Contractors and supervisors, mechanic trades

• ۷۳۰۲ Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews

• ۸۲۱۱ Supervisors, logging and forestry

• ۸۲۲۱ Supervisors, mining and quarrying

• ۸۲۲۲ Contractors and supervisors, oil and gas drilling services

• ۸۲۴۱ Logging machinery operators

• ۸۲۵۲ Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers

• ۹۲۱۱ Supervisors, mineral and metal processing

• ۹۲۱۲ Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities

• ۹۲۱۴ Supervisors, plastic and rubber products manufacturing

• ۹۲۳۱ Central control and process operators, mineral and metal processing

• ۹۲۴۱ Power engineers and power systems operators

• ۹۲۴۳ Water and waste treatment plant operators

Group B — Occupations for which there are no sub-caps

• ۷۲۳۱ Machinists and machining and tooling inspectors

• ۷۲۳۳ Sheet metal workers

• ۷۲۳۵ Structural metal and plate work fabricators and fitters

• ۷۲۳۶ Ironworkers

• ۷۲۳۷ Welders and related machine operators

• ۷۲۴۱ Electricians (except industrial and power system)

• ۷۲۴۲ Industrial electricians

• ۷۲۴۳ Power system electricians

• ۷۲۴۴ Electrical power line and cable workers

• ۷۲۴۵ Telecommunications line and cable workers

• ۷۲۴۶ Telecommunications installation and repair workers

• ۷۲۵۱ Plumbers

• ۷۲۵۲ Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers

• ۷۲۵۳ Gas fitters

• ۷۳۱۱ Construction millwrights and industrial mechanics

• ۷۳۱۲ Heavy-duty equipment mechanics

• ۷۳۱۳ Refrigeration and air conditioning mechanics

• ۷۳۱۴ Railway carmen/women

• ۷۳۱۵ Aircraft mechanics and aircraft inspectors

• ۷۳۱۸ Elevator constructors and mechanics

• ۷۳۷۱ Crane operators

• ۷۳۷۲ Drillers and blasters — surface, mining, quarrying and construction

• 7373 Water well drillers

• ۸۲۳۱ Underground production and development miners

• ۸۲۳۲ Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers

• ۹۲۳۲ Petroleum, gas and chemical process operators

شایان ذکر می باشد که برای هر گروه شغلی ، تنها ۱۰۰ تقاضانامه پذیرفته می شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید