برنامه جدید مهاجرتی جهت متخصصین فنی و حرفه ای

چگونه سقوط فروش مسکن می تواند اقتصاد کانادا را مختل کند
دی 11, 1391
sheardown
قهرمان کانادایی در قضیه گروگانگیری ایران، در سن ۸۸ سالگی درگذشت
دی 12, 1391
FTS

[sc name=”iranto-top”]
FTS2012,DECEMBER,31

بر اساس اعلام اداره مهاجرت کانادا ، کتگوری جدیدی که قبلا وعده آن داده شده بود و مختص متخصصین فنی و حرفه ای می باشد ، معرفی و شرایط آن نیز اعلام گردید.

بر همین اساس از تاریخ ۲ ژانویه سال ۲۰۱۳ ، جهت سال اول ، تعداد ۳۰۰۰ پرونده به این کتگوری اختصاص داده شده است.

نیازمندی ها جهت وارد شدن در این کتگوری شامل موارد زیر می باشد:

۱- داشتن یک پیشنهاد شغلی و یا یک مدرک تحصیلی و یا فنی از کانادا

۲- داشتن اطلاعات زبان در حد معمولی IELTS 5

۳- داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط

۴- مرتبط بودن شغل ، حرفه و سابقه کار متقاضی بر اساس کد شغلی مربوطه

لیست مشاغل مورد نیاز در این کتگوری ، به شرح زیر می باشد:

Group A — Occupations sub-capped at 100 applications per occupation

• ۷۲۰۲ Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations

• ۷۲۰۴ Contractors and supervisors, carpentry trades

• ۷۲۰۵ Contractors and supervisors, other construction trades,
installers, repairers and servicers

• ۷۲۷۱ Carpenters

• ۷۳۰۱ Contractors and supervisors, mechanic trades

• ۷۳۰۲ Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews

• ۸۲۱۱ Supervisors, logging and forestry

• ۸۲۲۱ Supervisors, mining and quarrying

• ۸۲۲۲ Contractors and supervisors, oil and gas drilling services

• ۸۲۴۱ Logging machinery operators

• ۸۲۵۲ Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers

• ۹۲۱۱ Supervisors, mineral and metal processing

• ۹۲۱۲ Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities

• ۹۲۱۴ Supervisors, plastic and rubber products manufacturing

• ۹۲۳۱ Central control and process operators, mineral and metal processing

• ۹۲۴۱ Power engineers and power systems operators

• ۹۲۴۳ Water and waste treatment plant operators

Group B — Occupations for which there are no sub-caps

• ۷۲۳۱ Machinists and machining and tooling inspectors

• ۷۲۳۳ Sheet metal workers

• ۷۲۳۵ Structural metal and plate work fabricators and fitters

• ۷۲۳۶ Ironworkers

• ۷۲۳۷ Welders and related machine operators

• ۷۲۴۱ Electricians (except industrial and power system)

• ۷۲۴۲ Industrial electricians

• ۷۲۴۳ Power system electricians

• ۷۲۴۴ Electrical power line and cable workers

• ۷۲۴۵ Telecommunications line and cable workers

• ۷۲۴۶ Telecommunications installation and repair workers

• ۷۲۵۱ Plumbers

• ۷۲۵۲ Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers

• ۷۲۵۳ Gas fitters

• ۷۳۱۱ Construction millwrights and industrial mechanics

• ۷۳۱۲ Heavy-duty equipment mechanics

• ۷۳۱۳ Refrigeration and air conditioning mechanics

• ۷۳۱۴ Railway carmen/women

• ۷۳۱۵ Aircraft mechanics and aircraft inspectors

• ۷۳۱۸ Elevator constructors and mechanics

• ۷۳۷۱ Crane operators

• ۷۳۷۲ Drillers and blasters — surface, mining, quarrying and construction

• 7373 Water well drillers

• ۸۲۳۱ Underground production and development miners

• ۸۲۳۲ Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers

• ۹۲۳۲ Petroleum, gas and chemical process operators

شایان ذکر می باشد که برای هر گروه شغلی ، تنها ۱۰۰ تقاضانامه پذیرفته می شود.

فرم ارزیابی
//]]>