هنر، ورزش، خانواده و سرگرمی

برنامه بازی‌های تیم ملی فوتسال ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، زمانبندی رقابت‌های قهرمانی فوتسال آسیا به وقت تهران به شرح زیر است:   گروه A: ازبکستان، لبنان، قرقیزستان و عربستان   گروه B: ایران، عراق، چین و اردن   گروه C: تایلند، ویتنام، چین تایپه و تاجیکستان   گروه D: ژاپن، استرالیا، مالزی و قطر   * مرحله گروهی:   21 بهمن ۹۴:   گروه A: لبنان – قرقیزستان / ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه ازبکستان   گروه A: ازبکستان – عربستان / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه ازبکستان   گروه B: عراق – چین / ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه یونیورسال   گروه B: ایران – اردن / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه یونیورسال   22 بهمن ۹۴:   گروه C: تایلند – تاجیکستان / ساعت ۱۵:۰۰، ورزشگاه یونیورسال   گروه C: ویتنام – چین تایپه / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه یونیورسال   گروه D: ژاپن – قطر / ساعت ۱۵:۰۰، ورزشگاه ازبکستان   گروه D: استرالیا – مالزی / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه ازبکستان   23 بهمن ۹۴:   گروه A: عربستان – لبنان / ساعت ۱۵:۰۰، ورزشگاه ازبکستان   گروه A: قرقیزستان – ازبکستان / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه ازبکستان   گروه B: چین – ایران / ساعت ۱۵:۰۰، ورزشگاه یونیورسال   گروه B: اردن – عراق / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه یونیورسال   24 بهمن ۹۴:   گروه C: چین تایپه – تایلند / ساعت ۱۵:۰۰، ورزشگاه یونیورسال   گروه C: تاجیکستان – ویتنام / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه یونیورسال   گروه D: مالزی – ژاپن / ساعت ۱۵:۰۰، ورزشگاه ازبکستان   گروه D: قطر – استرالیا / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه ازبکستان   25 بهمن ۹۴:   گروه A: ازبکستان – لبنان / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه ازبکستان   گروه A: قرقیزستان – عربستان / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه یونیورسال   گروه B: ایران – عراق / ساعت ۱۵:۰۰، ورزشگاه ازبکستان   گروه B: چین – اردن / ساعت ۱۵:۰۰، ورزشگاه یونیورسال   26 بهمن ۹۴:   گروه C: تایلند – ویتنام / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه ازبکستان   گروه C: چین تایپه – تاجیکستان / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه یونیورسال   گروه D: ژاپن – استرالیا / ساعت ۱۵:۰۰، ورزشگاه ازبکستان   گروه D: مالزی – قطر / ساعت ۱۵:۰۰، ورزشگاه یونیورسال   * مرحله یک چهارم نهایی / ۲۸ بهمن ۹۴:   QF1: تیم اول گروه A – تیم دوم گروه B / ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه ازبکستان   QF2: تیم اول گروه C – تیم دوم گروه D / ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه یونیورسال   QF3: تیم اول گروه B – تیم دوم گروه A / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه ازبکستان   QF4: تیم اول گروه D – تیم دوم گروه C / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه یونیورسال   *مرحله پلی آف:   29 بهمن ۹۴:   پلی آف ۱: بازنده QF1 – بازنده QF2 / ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه ازبکستان   پلی آف ۲: بازنده QF3 – بازنده QF4 / ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه یونیورسال   30 بهمن ۹۴:   پلی آف ۳: برنده پلی آف ۱ – برنده پلی آف ۲ / ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه یونیورسال   * مرحله نیمه نهایی / ۳۰ بهمن ۹۴:   SF1: برنده QF1 – برنده QF2 / ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه ازبکستان   SF2: برنده QF3 – برنده QF4 / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه یونیورسال   * مرحله رده بندی / ۲ اسفند ۹۴:   بازنده SF1 – بازنده SF2 / ساعت ۱۴:۳۰، ورزشگاه ازبکستان   * مرحله نهایی / ۲ اسفند ۹۴:   برنده SF1 – برنده SF2 / ساعت ۱۷:۳۰، ورزشگاه ازبکستان 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید