خبرهای مهاجرت و تحصیل

برای کاناداییان جدید، غرب بهترین جا برای زندگی می باشد

vancouverskyline
vancouverskyline

ایرانتو: برای مهاجران هیچ جایی برای کار کردن، مناسب تر از دشت های سبز نیست در حالیکه تازه واردان به کبک، به بدترین بازارهای کاری موجود در کشور روی می آورند.

مقاله اخیر منتشر شده توسط اداره آمار کانادا نشان می دهد که آلبرتا در کل کشور، کمترین میزان بیکاری را در سال گذشته داشته است و حتی در میان مهاجرانی که در حدود یک دهه در کانادا زندگی میکنند شاغلین بیشتری نسبت به متولدین کانادا به چشم می خورد. اما در کبک، میزان شاغلیت میان مهاجران و متولدین کانادا، بیشترین مقدار اختلاف و فاصله را در کشور دارا می باشد. میزان بیکاری مهاجران در این استان در سال گذشته ۱۱٫۹ درصد، یعنی بیشترین میزان در میان استانها و دوبرابر میزان بیکاری در میان متولدین کبک بوده است.

مهاجرت برای دخیره نیروی کار در حال حاضر و در آینده ضروری و حیاتی است و توقع می رود تا سال ۲۰۳۱ بیش از ۸۰ درصد جمعیت را مهاجران تشکیل دهند که این مقدار اکنون ۶۷ درصد می باشد. بنابراین مهم است که بدانیم چگونه آنها امور خود را می گذرانند، و باید به این موضوع پرداخنه شود که چطور می توان میزان مهاجرت را کاهش یا افزایش داد و یا در همین سطح نگه داشت.

بررسی های به عمل آمده تاثیر بحران اقتصادی بر روی بازار کار را مشخص می کند. بار منفی بحران اخیر بر دوش مهاجران مخصوصا آنهایی که اخیرا وارد کشور شده اند بود.

برای مثال در مورد تحصیل کرده ها، فاصله دستمزدی بین متولدین کانادا و مهاجران بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ رو به افزایش بوده است.

در سال گذشته، تازه واردانی که کمتر از ۵ سال در کانادا زندگی کرده اند ۶۷ درصد درآمد افراد هم ترازشان از نظر تحصیلی که متولد کانادا بوده اند را کسب کرده اند. این مقدار از ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۸ افت نموده و به این مقدار رسیده است.

اما در غرب وضعیت مهاجران بهبود یافته است. در بریتیش کلمبیا بیش از نیمی از مهاجران وضعیت شغلی مناسب تری یافته اند.

در مانیتوبا، مهاجران بهترین وضع شغلی کشور را دارند و میزان بیکاری آنها در سال قبل، ۶ درصد یعنی از نظر کم بودن در مقام دوم کشور بوده است. در ساسکاچوان رشد مشاغل بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، به دوبرابر رشد یافته است.

بررسی ها همچنین در مورد بخش های کاری هم صورت گرفته است. مشخص است که کاهش در تولید بر مهاجران تاثیر زیادی داشته است. مشاغل در بخش خدماتی بیشتر شده است. در بخش سلامت و خدمات اجتماعی نیز افزایش شغل داشته ایم و مدیریت عمومی و خدمات تخصصی نیز بالاتر از سطح خود در قبل از زمان بحران است.

میزان موفقیت مهاجران در بازارهای کاری مختلف وابسته به این است که از کجا آمده اند. در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، اتباع فیلیپینی بیشترین میزان مشاغل را داشته اند، حتی بیشتر از متولدین کانادا. مقام دوم شاغلین مربوط به اتباع اتحادیه اروپا بوده است.

اما در جای دیگر برعکس این وضع را مشاهده می کنیم. آفریقاییان بیشترین میزان بیکاری و کمترین میزان مشاغل را داشته اند. میزان بیکاری آنها عددی در حدود ۲۱٫۳ درصد در سال گذشته بوده است.

بیشترین میزان بیکاری که در اثر بحران اقتصادی اتفاق افتاد گریبانگیر کارگران آمریکای لاتین بود و در حدود ۱۰٫۳ درصد در سال گذشته گزارش گردید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید