خبرهای ایران

برادر معاون وزیر: قتل برادرم بر اثر خصومت شخصی نبود

برادر معاون مقتول وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیان خصومت شخصی برای دلیل ترور مرحوم رحمت ابادی به هیچ وجه پذیرفته نیست.

برادر رحمت آبادی و مدیرکل غله و بازرگانی استان کرمانشاه در گفتگو مرصاد اظهار‌داشت: در خبرهایی که از این حادثه منتشر شده است دلیل این سوء قصد خصومت شخصی بیان شده که برای ما به شدت ناراحت کننده و غیر قابل قبول است.
 
مظفر رحمت آبادی ادامه داد: نه خانواده ما و نه شخص ایشان هیچ مشکلی با هیچ شخص یا گروهی نداشته و نداریم و این موضوع قابل قبول نیست که مرحوم رحمت آبادی در حادثه ای نشأت گرفته از یک درگیری شخصی کشته شده است.

وی گفت:هم اکنون هم برای پیگیری این موضوع در تهران هستیم و جلساتی را با مسئولان مربوطه خواهیم داشت.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید