خبرهای ایران

بدهکاری یک میلیاردی یکی از نزدیکان احمدی نژاد به یک بانک خصوصی

صلح نیوز: یکی از نزدیکان محمود احمدی نژاد برای راه اندازی یک پروزه تفریحی و سیاحتی در شمال کشور یک میلیارد تومان از یکی از بانکهای خصوصی کشور وام گرفته است که همچنان با گذشت ۲سال از زمان پرداخت وام فرد مذکور از پرداخت اقساط خود امتناع کرده است.

این گزارش حاکی ازآن است؛(ح-ب)یکی از نزدیکان و صاحب منصبان دولت احمدی نژاد در سال ۹۱ در اقدامی غیر قانونی و استفاده از مناصب دولتی به سود خود از یکی از بانک های کشور یک میلیارد تومان بابت راه اندازی یک مجمتع بزرگ تفریحی و سیاحتی در یکی از شهرهای شمالی دریافت می کند.

نام برده متعهد می شود ظرف ۴ سال وام مذکور را با پرداخت به موقع اقساد برگرداند اما تا به امروز و با گذشت دو سال هیچ یک از اقساط وام از سوی وی پرداخت نشده است به طوریکه از سوی بانک وام دهنده تا کنون ۳ اخطار برای این فرد صاحب منصب در دولت احمدی نژاد ارسال شده است.

فرد نام برده یکی از نزدیکان احمدی نژاد محسوب می شود که در دولت وی صاحب منصب بوده است و از اعضای حلقه انحرافی به شمار می رفته است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید