خبرهای کانادا

با وجود محدودیتهای اعمال شده نرخ پذیرش پناهندگان افزایش یافته

refugee

ایرانتو: دو سال پس از آنکه دولت کانادا سخت گیریهای جدیدی بر فرآیند پذیرش پناهجویان اعمال کرد اکنون آشکار گردیده که نرخ پذیرش پناهجویان از کشورهایی که “امن” تلقی می شود همچنان رو به افزایش است. بر اساس آخرین آمار اعلام شده تقریبا پنجاه درصد از متقاضیان پناهندگی در سال ۲۰۱۴ قادر به کسب پذیرش شدند در حالیکه این نسبت برای سال ۲۰۱۳ تنها ۳۸ درصد بود. تعداد این متقاضیان در سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۲۰ هزار نفر بود. نکته قابل توجه اینکه نرخ موافقت با درخواست متقاضیان جدید بالاتر از نرخ موافقت با تقاضاهایی می باشد که پیش از اصلاحات سال ۲۰۱۲ ارائه گردیده شده است.

به گفته ژانت دنچ مدیر اجرایی شورای پناهندگان کانادا می گوید که نرخ بالای پذیرش تقاضای پناهندگی از کشورهایی که امن تلقی می شوند، با وجود فرصت اندکی برای تسلیم مدارک لازم به درخواست کنندگان داده شده، قابل توجه می باشد.

در سال ۲۰۱۴ تقریبا ۳۵ درصد از پناهجویان مجاری، که اکثریت بزرگی از آنها کولیهای این کشور بودند، مورد قبول واقع شدند که این رقم سه برابر نرخ سال ۲۰۱۲ می باشد. همچنین نرخ پذیرش پناهجویان مکزیکی در سال ۲۰۱۴، ۲۸٫۸ درصد می باشد که ده واحد بیشتر از نرخ مربوط به ۲۰۱۲ است.

البته تعداد پناهجویان از سال ۲۰۱۲ به بعد کاهش چشمگیری را شاهد بوده است. این تعداد که در سال ۲۰۱۲ به بیش از بیست هزار نفر رسیده بود در سال بعدی تقریبا به نصف کاهش یافت. در سال ۲۰۱۴ هم کمی بیش از سیزده هزار و پانصد نفر تقاضای پناهندگی به کانادا را ارائه دادند. از سوی دیگر ترکیب موطن این افراد تغییری نیافته است: بیشتر این پناهجویان سالهای اخیر از کشورهای چین، پاکستان، مجارستان، کلمبیا، سوریه، نیجریه، افغانستان و هائیتی می آیند. این دسته از پناهجویان ۶۷ درصد کل پناهجویان را تشکیل می دهند.

تعداد ایرانیانی که در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در کانادا تقاضای پناهندگی داده اند در رده هجدهم لیست پناهجویان قرار داشته و در این سالها به ترتیب ۷۱% و ۷۵% از پرونده های رسیدگی شده آنان مورد پذیرش قرار گرفته شده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید