خبرهای کانادا

بازار مسکن کانادا در ماه فوریه سیر صعودی داشت

homesale1
homesale1

ایرانتو: نرخ نقل و انتقالات مسکن در کانادا در ماه فوریه سیر صعودی خود را داشت چرا که بسیاری از خانواده ها در آنتاریو و کبک ساختمانهای خودشان را تحویل دادند، بخش رهن و تهیه مسکن کانادا نیز طی گزارشی در روز پنجشنبه گفت بازار مسکن رو به تعدیل پیش می رود.

تغییرات فصلی نرخ جابجاییهای مسکن که بصورت سالانه محاسبه میگردد در ماه فوریه ۱۸۰۷۱۹ واحد بیشتر از مقدار ۱۵۸۹۹۸ ماه ژانویه بوده است. نرخ جابجایی در ماه ژانویه نیز از ۱۶۰۵۷۷ واحد که در قبل از آن بود، کاهش داشت.

تعداد انتقالات مسکن در ماه فوریه کمی کمتر از ۱۷۵۰۰۰ واحدی بوده است که رویترز در نظرسنجی خود انتظار آن را داشته است.

گرایش نقل مکان در سطح شش ماهه ۱۹۵۰۸۷ واحد مسکونی بود و به شیب منفی خود ادامه می داد. شیبی که از اواسط سال ۲۰۱۲ زمانیکه بازار مسکن کانادا بسیار ملتهب بود، آغاز گردید.

آقای Mathieu Laberge نایب رییس اقتصادی در CMHC، در سخنرانی خود اعلام نمود که، در ماه فوریه گرایش انتقالات مسکن، حرکتش را به سمت تعادل، ادامه داد. تعادل در زیرساخت های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۱۲ نتیجتا منجر به ایجاد تعادل بین سازندگان مسکن و تقاضای خانه گردید.

در ماه فوریه نقل مکان های شهری، ۱۸.۴ درصد افزایش داشت و به ۱۶۱۶۳۱ واحد رسید. در انتاریو نقل مکانها، ۴۶.۸ درصد افزایش داشت، در کبک ۳۴.۹ درصد، در بریتیش کلمبیا ۲.۱ درصد افزایش داشته است.
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید