خبرهای ایران

بازار داغ خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران

rahn

در حالی در بهار امسال قیمت زمین و واحدهای کلنگی در تهران نسبت به بهار سال گذشته کاهش پیدا کرده اما بازار خرید و فروش و اجاره داغ بوده است.
تعداد معاملات مربوط به خرید و فروش واحدهای مسکونی بیش از ۵۲ درصد و تعداد معاملات اجاره مسکن نیز حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است.
با وجود کاهش ده درصدی قیمت متوسط فروش هر مترمربع زمین در تهران در بهار امسال گزارش مرکز آمار نشان می دهد که میزان معاملات در شهر تهران نسبت به بهار سال گذشته بیش از هشت درصد کاهش پیدا کرده است.
قیمت هر متر مربع زمین یا واحد مسکونی کلنگی در اولین فصل امسال، به طور متوسط چهار میلیون و ۴۱۰ هزار تومان برآورد شده است.
بیشترین پولی که بابت هر متر مربع زمین و یا واحد مسکونی کلنگی در بهار امسال پرداخت شده هشت میلیون و ۷۸۷ هزار تومان و کمترین یک میلیون و ۴۹۶ هزار تومان بوده است.
این روند نشان‌دهنده این است که از میزان تقاضا برای ساخت و ساز کم شده است و آمارهای دیگر نیز این روند کاهنده را تائید می کنند. کاهش پروانه های ساخت مسکن از سوی شهرداری ها حاکی از ادامه رکود در زمینه ساخت و ساز مسکن است.
افزایش معاملات مسکن در تهران
بنابر این گزارش، قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی در بهار امسال رشد اندکی در حد دو درصد نسبت به بهار سال گذشته داشته اما تعداد معاملات فروش واحد های مسکونی بیشتر از ۵۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به طور متوسط سه میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بوده است. به این ترتیب یک واحد ۸۰ متری به طور متوسط در شهر تهران بیش از ۳۱۳ میلیون تومان قیمت دارد.
در بهار امسال بیشترین قیمتی که برای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران پرداخت شده ۲۱ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان و کمترین آن ۶۸۷ هزار تومان بوده است.
به این ترتیب گرانترین خانه معامله شده در تهران اگر آن را یک واحد ۸۰ متری فرض کنیم بیش از یک میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان بوده و ارزانترین خانه خرید و فروش شده ۵۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان معامله شده است.
بنابر گزارش تازه مرکز آمار ایران در حالی که در بهار امسال مبلغ اجاره واحدهای مسکونی نسبت به بهار سال گذشته بیش از پنج درصد افزایش داشته اما تعداد معاملات اجاره مسکن، حدود ۳۳ درصد افزایش نشان می دهد.
تغییر تازه نشان می دهد که در کنار کاهش معاملات واحدهای مسکونی، بر تعداد مستاجران اضافه شده است.
متوسط اجاره ماهانه هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۶ هزار و ۹۷۷ تومان بوده است. به این معنی که اجاره ماهانه یک واحد ۸۰ متری به طور متوسط در شهر تهران یک میلیون و ۳۵۸ هزار تومان است.
این در حالی است که کمترین میزان اجاره یک واحد مسکونی در تهران متری دو هزار و ۱۹۰ تومان و بیشترین آن متری ۸۹ هزار و ۲۱۵ تومان بوده است.
به این ترتیب کمترین میزان اجاره ماهانه یک واحد ۸۰ متری در تهران ۱۷۵ هزار و ۲۰۰ تومان و بیشترین آن هفت میلیون و ۱۳۷ هزار تومان است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید