خبرهای مهاجرت و تحصیل

اپوزوسیون، درخواست لغو توقف حمایتهای درمانی پناهندگان را دارد

kenney4
kenney4

ایرانتو: اعضای اپوزوسیون دولت محافظه کار را فرا خواندند تا در تصمیم خود تجدید نظر کرده و مزایای بهداشتی و درمانی پناهندگان را ارائه نمایند. این درخواست پس از آن اتفاق افتاد که مردی در ساسکاچوان که مشخص بود بیماری سرطان دارد، توسط دولت، تحت شیمی درمانی قرار نگرفت.

در بهار گذشته، اتاوا تغییراتی را در برنامه سلامت فدرال اعلام نمود که ضمن این تغییرات برای افراد تحت حمایت ، پناهندگان و گروه های دیگری از افراد که واجد شرایط اخذ بیمه های بهداشتی و سلامتی نیستند ، بسته های حمایتی موقتی بوجود خواهد آمد.

پس از آن تغییرات، برخی از پناهندگان با توقف بیمه خود در مواردی چون دارو ، دندان و بینایی مواجه شدند. همچنین افرادی که درخواست پناهندگیشان مردود شده فقط در صورتی که بیماریشان خطری عمومی بوده و برای سلامتی جامعه مضر تشخیص داده شود ، می توانند از حمایتهای درمانی استفاده نمایند.

دولت فدرال گفته است که امیدوار است چنین تغییراتی، پناهجویان غیرقانونی را آگاه سازد و این اطمینان را بوجود آورد که پناهجویان پذیرفته نشده ، مزایای درمانی و بهداشتی رایگان در کانادا را نخواهند داشت.

روز دوشنبه اعضای اپوزوسیون تصمیمی را مبنی بر حذف بیماری سرطان از این تغییر که ضد پناهجویان است را داشتند. جیسون کنی گفت اپوزوسیون تعریف نا مشخصی از یک پناهجو  ارائه داده است.

کنی گفت: متقاضیان دریافت پناهندگی، زمانی به عنوان پناهنده محسوب می گردند که در سیستم قضائی کانادا ، درخواست آنها تایید گردد. همانگونه که ۶۴ درصد از افرادی که جویای پناهندگی در کانادا بوده اند، نهایتا از این کشور اخراج گردیده اند.

وی افزود که محافظه کاران با افزایش ۲۰ درصدی کمک های تجمیع شده، تعداد افرادی که پناهندگی این کشور را اخذ می نمایند را نیز تا ۲۰ درصد افزایش داده اند.

مردی در مرکز درمان پناهجویان گفت که از پاکستان فرار کرده است. در آنجا به دلیل اعتقادات مذهبی مسیحی اش ، مورد آزار و اذیت بوده است و به ساسکاچوان آمده است. مدت کوتاهی پس از پناه بردنش به کانادا، به بیماری سرطان دچار شده است. فرماندار ساسکاچوان، خواست تا شیمی درمانی را از قوانین درمانی مهاجران حذف نمایند و دولت ایالتی نیز برای درمان این بیماری هزینه ها را پرداخت خواهد کرد.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید