رویدادهای جامعه ایرانی

اولین جلسۀ کارگاه خودشناسی مؤسسۀ فرهنگ و هنر ایران

 خود اصیل و تیپ‌های بیمار عصبی
در اولین جلسۀ این کارگاه شاخص‌های سه تیپ بیمار عصبی ( برتری‌طلبی، تأییدطلبی و انزواطلبی) و تعریف خود اصیل مبتنی بر این تیپ‌های عصبی به بحث گذاشته می‌شوند.

جمعه  7 دسامبر  2012 ساعت ۵:۳۰ تا ۷:۳۰ بعد از ظهر

مکان: کتابخانۀ مرکزی نورث یورک، طبقۀ دوم، اتاق شمارۀ ۲

North York Central Library,
 5120 Yonge Street, Toronto, M2N 5N9, ON,
 416-395-5535

مؤسسۀ فرهنگ و هنر ایران

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید