خبرهای کانادا

امکان تجدید نظر پس از رد درخواست اولیه برای اخذ ویزای کانادا

ایرانتو: درخواست ویزای کانادا اگر برای بار اول رد شده باشد، می تواند برای بار دوم انجام شود.

اداره شهروندی و مهاجرت کانادا حدود یک میلیون درخواست از برنامه های کاربردی برای اخذ ویزا را دریافت کرده که بسیاری از آنها توسط مقامات صدور ویزا رد شده اند. گاهی اوقات، به دلیل عدم وجود اطلاعات، امید رسیدن به کانادا در متقاضیان از بین می رود. با این وجود، گزینه هایی برای “درخواست تجدید نظر” در برابر تصمیم “رد درخواست ویزا” وجود دارد.

چه اتفاقی می افتد زمانی که درخواست ویزای شما به صورت تعلیق در می آید؟

اولین و مهمترین گزینه، ارائه یک درخواست جدید است که این تنها به قاضی پرونده شما بستگی دارد، اگر شما فکر می کنید که می توانید اطلاعات بیشتر و موثرتری را نسبت به قبل در درخواست خود بگذارید شما می توانید یک پرونده جدید برای خود تنظیم کنید.

در تمام احتمالات، پرونده جدید شما به یک متصدی دیگر خواهد رسید که کل آن را تجدید نظر می کند. علاوه بر مدارکی که باید در پرونده خود قرار دهید، یکسری مدارک قویتر، برای اثبات مورد ادعای شما، می تواند در نتیجه رسیدگی بسیار تاثیر گذار باشد.

چرا درخواست شما لغو شده است؟

هنگامی که خبر لغو درخواست خود را دریافت میکنید، باید ازعلل لغو آن آگاهی کامل داشته باشید و بدانید که به چه دلیلی با درخواست شما موافقت نشده است. ممکن است این رد به دلیل حمایت ناکافی از مدارک مورد استناد شما از سوی مقامات ذیربط باشد، ویا اینکه اطلاعات تنظیم شده ممکن است به حد نساب معیارهای ارزیابی نرسیده باشد یا نقص در مدارک موجود باشد ویا شاید هم فرمهای تکمیلی نادرست پر شده اند.

به طور کلی، مقامات، نیروی بالقوه متقاضی و همچنین میزان سودمندی تحصیلات و یا تجربه شخص، برای کشور را بررسی می کنند. اگراز یک پرونده، عدم داشتن توانایی در شخص متقاضی برداشت شود و یا درخواست منعکس کننده عدم رعایت قوانین کانادا از طرف متقاضی وعدم توانایی تطبیق شخص با آن باشد، به یقین، درخواست به حالت تعلیق در می آید.

ملاحظات در نظر گرفته شده از سوی مقامات مسئول درصدور ویزا

مقامات به سابقه شما در کشور خودتان نگاه می کنند، هدف شما را از این نقل و انتقالات ارزیابی می کنند، آنها سابقه خانوادگی شما را خواهند فهمید و با توجه به اطلاعات دریافتی به این سوال که شما چه سهمی را در این کشور خواهید داشت، پاسخ می دهند. آنها کاملا مایلند در این مورد اطمینان حاصل کنند که زمانیکه مدت ویزای شما به اتمام رسید و ماندن بیشتر شما در کشور مجاز نبود، در بازگشتتان، مشکلی برای کشور درست نخواهید کرد.

همچنین ضمانت تطبیق شما به عنوان یک مهاجر را با قوانین کانادا، بررسی خواهند کرد.

پیشنهاد میشود همیشه سعی کنید تمام مدارکی را که ممکن است اعتماد مقامات را جلب کند و در درخواست اولیه شما نبوده، به عنوان مدارک مثبت در درخواست تجدیدنظرخواهی خود فراهم کنید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید