خبرهای کانادا

افزایش ناگهانی نرخ بهره وام مسکن

mortgage-application

mortgage-application

ایرانتو: بانک های بزرگ کانادا ، امروز اعلام کردند، نرخ بهره وام های مسکن را تا ۰٫۳ درصد، افزایش می دهند.

بانک TD ، از پانزدهم ماه دسامبر، در نظر دارد بین ۱ تا ۳ دهم درصد ، نرخ بهره های خود را اضافه کند که بالاترین میزان افزایش در یک سال محسوب می شود. بدین ترتیب، نرخ بهره TD بانک به ۲٫۹۴ درصد خواهد رسید.

همچنین نرخ بهره ثابت همان بانک ،برای یک دوره پنج ساله با ۰٫۲ درصد افزایش، به ۴٫۲۴ و بهره وام های ثابت هفت ساله، به ۴٫۹۴ درصد می رسد.

رویال بانک نیز نرخ بهره شش ماهه خود را با ۰٫۱ درصد افزایش به ۴٫۰۵ درصد رساند و رقم مربوط به بهره دوره ثابت پنج ساله آن بانک نیز با ۰٫۲۰ درصد افزایش، به ۴٫۲۴درصد رسید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید