خبرهای مهاجرت و تحصیل

افزایش شمار خانواده های یکپارچه شده در سال گذشته

jobcanada

ایرانتو: در سال ۲۰۱۲ ، تعداد افرادی که تحت برنامه خانواده به کانادا مهاجرت نموده اند، افزایش ۱۵درصدی داشته است. جیسون کنی ضمن اشاره به این مطلب، افزود: قوانین و فعالیت هایی که توسط دولت، تصویب و اجرا شده است در جهت کمک به یکپارچه سازی خانواده ها بوده است. راههای ایجاد شده و تسهیلات لحاظ شده در جهت افزایش یکپارچگی خانوارها باعث شده تا افراد بتوانند زمان بیشتری را با اعضای خانواده خود بگذرانند.

در سال ۲۰۱۲ ، کانادا مجوز اقامت دائم برای ۶۵۰۰۰ نفر را در تحت کلاس خانواده صادر نمود که این عدد افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۱ را نشان می دهد. این آمار شامل ۶۰ درصد افزایش در تعداد والدینی که مجوز ورود به کانادا گرفته اند، نیز می گردد که بالاترین میزان در ۲۰ سال گذشته است.

اعداد ذکر شده البته شامل افرادی که تحت برنامه های دیگر وارد کانادا شده اند و به خانواده هایشان پیوسته اند نمی گردد. برنامه هایی مانند اسکیل ورکر و برنامه های استانی که در آنها اقامت عضوی از خانواده در کانادا برای متقاضی امتیاز محسوب می شود.

کنی در ادامه اظهار داشت که برنامه اجرا شده در خصوص یکپارچه سازی خانواده ها یک موفقیت محسوب می شود. با کاهش درخواستهای تجمع یافته از طریق افزایش مجوز ورود، ما توانسته ایم کاهش چشمگیری در زمان پردازش پرونده ها ایجاد نماییم. دیگر والدین مجبور نیستند برای زندگی با عزیزانشان در حدود یک دهه انتظار بکشند.

تا پایان سال ۲۰۱۳ ، درخواستهای تجمیع شده والدین تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت و زمان پردازش پرونده ها نیز نصف خواهد شد. در صورتیکه عملیات طراحی شده مذکور انجام نمی شد، تا پایان سال ۲۰۱۵ ، تعداد پرونده های انبار شده، ۲۵۰۰۰۰ عدد و زمان انتظار برای پردازش پرونده ها ۱۵ سال می بود.

برنامه بسیار محبوب سوپر ویزا تسهیلاتی را برای والدینی ایجاد کرده است که نمی خواهند اقامت دائم کانادا را دریافت کنند ولی تمایل دارند که در زمانی کوتاه به خانواده خود بپیوندند و زمان بیشتری را با آنها سپری نمایند. بطور میانگین، ماهانه ۱۰۰۰ سوپر ویزا صادر می شود و درخواست حدود ۹۰ درصد از متقاضیان پذیرفته می شود.

از سال ۲۰۰۶ تا کنون کانادا بیشترین تعداد پذیرش مهاجر در تاریخ خود را به ثبت رسانده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید