خبرهای کانادا

افزایش سی و چهار هزار شغل جدید در کانادا


طی ماه گذشته، افزایش قابل توجه ۳۴۴۰۰ شغل جدید در اقتصاد کانادا، گزارش گردید. هرچند تحلیلگران معتقدند که این رقم در بردارنده تعداد غیر آشکاری که به بازار نشت کرده است، نمی باشد.

بنابر گزارش منتشر شده اداره آمار کانادا در ماه آگوست هر چند افزایش مشاغل بسیاری به چشم می خورد اما بخش زیادی از آنرا مشاغل نیمه وقت تشکیل می دهند.

گزارش ماه آگوست اشاره می کند که ۴۶۷۰۰ شغل نیمه وقت جدید ایجاد شده در حالیکه ۱۲۵۰۰ شغل تمام وقت از بین رفته است.

خبرنگارBNN آقای Michael Kane می گوید که افزایش سراسری شغل، خبر خوشایندی را بوجود آورده اما نوعی عدم شفافیت در بازار بوجود می آورد. آنچه که اقتصاددانان توقع دارند افزایش مشاغل تمام وقت است چرا که با آن می توان مخارج خانه را به خوبی تامین نمود و نشانی از یک اقتصاد پررونق است. اما در شرایط فعلی، از بین رفتن ۱۲۵۰۰ شغل ثابت، نا امید کننده است.

اقتصاددانان روز جمعه هشدار دادند که کانادا باید آماده رویارویی با یک سقوط به دلیل اقتصاد نامشخص آمریکا، اروپا و چین باشد.

آقای Carlos Leitao مدیر اقتصادی بانک Laurentian گفت اینکه عدم ثبات در اقتصاد کشورهای مذکور چه تاثیری بر اقتصاد کانادا خواهد داشت، خیلی واضح نیست.

او گفت مجامع جهانی در حال تضعیف است. ما در اقتصادهایی چون امریکا، اروپا و چین ، کند شدن سرعت اقتصاد را مشاهده می کنیم.

در کانادا طی چند ماهه گذشته صادرات خوبی صورت نگرفته و همین امر سرچشمه ضعف برای یک اقتصاد است.

با این وجود افزایش ۳۴۴۰۰ شغل در ماه آگوست خبری بسیار شگفت انگیز محسوب میشد، برای اقتصاددانانی که توقع شان رقمی در حدود ۱۰۰۰۰ شغل بود.

به گزارش ایرانتو ، نرخ اشتغال در همان مقدار ۷.۳ درصد ثابت مانده است.

مدیر اقتصادی RBC آقای Craig Wright، آنچه در ماه آگوست اتفاق افتاد تصویری از مسایلی بود که در ماه جولای رخ داده بود.

با این حال، رایت توافق کرد که موقعیت کاری تمام وقت بیشتر نشان دهنده اعتماد بازار نسبت به سود در موقعیت کاری پاره وقت است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید