خبرهای کانادا

افزایش جمعیت کانادا در اثر مهاجرت گسترده به این کشور

pop1
pop1
ایرانتو: آمار جمعیتی کانادا حکایت می کند عمدتا به دلیل مهاجرت، نرخ رشد جمعیت کانادا از دیگر کشورهای گروه هشت سریعتر است. همچنین آشکار است که ساسکاچوان، که به یکی از مراکز مهم جذب مهاجر تبدیل شده است، اکنون بیشترین نسبت جمعیت مهاجر را در میان ایالات و سرزمینهای مستقل داراست.

جمعیت کشور در اول جولای به ۳۴ میلیون و ۸۸۰ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده و بیش از پیش به مرز ۳۵ میلیون نفر نزدیک شده است. چنین رشدی، ۱٫۱ درصد بیش از سال پیش بوده و در بین کشورهای گروه هشت، بالاترین نرخ رشد به شمار می آید. در همین مدت جمعیت ایالات متحده فقط ۰٫۷ درصد رشد کرده و ژاپن هم با کاهش ۰٫۳ درصدی جمعیت مواجه شده است.

مانند دو دهه گذشته جمعیت مهاجر موتور محرک این رشد بوده اند. اداره آمار کانادا در گزارشی از تخمین جمعیت کشور، متذکر شده که خالص جمعیت مهاجر عامل اصلی دو سوم افزایش در یکسال اخیر بوده است.

از سوی دیگر همچنان تمرکز جمعیت در غرب کشور ادامه داشته و در حالیکه آلبرتا در طی یکسال، ۲٫۵ درصد رشد را نشان میدهد ، ساسکاچوان ۲٫۱ درصد افزایش را ثبت کرده است. مهاجرت به ساسکاچوان هم نسبت به سال قبل، ۱٫۳ درصد بیشتر شده است.

به گزارش ایرانتو، میانگین جمعیت کانادا همچنان رو به سالخوردگی رفته و به سن ۴۰ سال نزدیک شده است. این آمار حاکی از آنست که اکنون به تعداد کودکان، افراد سالخورده در کانادا زندگی می کنند. جمعیت افراد بالای ۶۵ سال در بیست سال اخیر ۵۷٫۶ درصد افزایش داشته در حالیکه تعداد کودکان طی همین مدت ۳٫۶ درصد کاهش را نشان می دهد. تعداد سالخوردگان که یک دهه پیش ۱۱٫۶ درصد جمعیت را تشکیل میداد اکنون به ۱۴٫۶ درصد رسیده است. از سوی دیگر کودکان زیر ۱۴ سال که در سال ۱۹۹۲ میلادی ۲۰٫۷ درصد جمعیت بودند اکنون تعدادشان به ۱۶٫۲ درصد جمعیت تنزل کرده است.

دیگر نکات مهم این گزارش از قرار زیر است:

• مهاجرت به جزیره پرنس ادوارد ۱٫۱ درصد رشد را نشان میدهد. در عین حال تعداد مهاجران خارج شده از این ایالت هم بیش از دیگر ایالات بوده است.

• ۲۸ هزار و ۲۰۰ نفر هم از دیگر ایالات و سرزمینهای مستقل، به آلبرتا مهاجرت کرده اند که بیشترین تعداد در کشور بوده است.

• میانگین سن زنان ۴۱ سال و مردان ۳۹ سال است.

• نوناووت با میانگین سنی ۲۴٫۷ سال جوانترین و نیوفاوندلند با میانگین ۴۴٫۲ سال سالخورده ترین جمعیت کشور را دارا هستند.

• جمعیت یاکون هم ۲ درصد رشد داشته است


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید