خبرهای کانادا

اظهارات جیسون کنی در روز مبارزه با تبعیض نژادی

jeyson kenney
jeyson kenney

ایرانتو : جیسون کنی، وزیر امور مهاجرت و شهروندی کانادا سخنان زیررا در خصوص تبعیض نژادی در روز بین المللی مبارزه با تبعیض نژادی اظهار کرد.

این روز برای کانادا فرصتی است که به مردم آزادی خواه و آزاداندیش جهان، برای بسط مبارزه با تبعیضات نژادی در سراسر دنیا بپیوندد.

همانطور که کشورمان مفتخر به کثرت گرایی فرهنگی در جهان است، باید به این اطمینان برسیم که، شهروندان کانادا افراط گرایی را رد می کنند، خصومتهای قدیمی را کنار می گذارند و آزادیهای ترتیب داده شده برای حمایت از برابری تمام شهروندان زیر لوای قانون را ارج می نهند.

در میان ابتکاراتی مانند کنترل آزادی عقاید مذهبی، دولت ما به محکوم کردن فعالیتهای کینه برانگیز نژادی همچنین ادامه می دهد که این فعالیتها معمولا عقاید مذهبی را نشانه می گیرد.

من به عنوان وزیر شهروندی و مهاجرت، تمام کاناداییان را به ادامه حمایت از ارزشهای بنیادی آزادیمان، وجود جامعه صلح آمیز و دموکراتیک جمع گرا و رد انواع تبعیضات و تفرقه ها تشویق می کنم.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید