خبرهای کانادا

اصلاحات در سیستم شهروندی اعلان شد

citizens jan31

ایرانتو: کریس الکساندر وزیر مهاجرت و شهروندی امروز ۶ فوریه شرایط و اصلاحات جدید شهروندی کانادا را اعلان کرد:

اصلاحات جدید:
۱- متقاضی می بایستی ۴ سال در ۶ سال قبل از تقاضا در کانادا زندگی کرده باشد.

۲. متقاضی می بایستی وجود فیزیکی در کشور داشته باشد.

۳. متقاضی می بایستی حداقل ۱۸۳ روز در سال از ۶ سال را در کانادا بوده باشد.

۴. دولت کانادا اجازه دارد که شهروندی را از کسانی که شهروندی کشور دیگری دارند و مرتکب اعمال تروریستی, خیانت، جاسوسی و یا دست به اسلحه بر علیه کانادا شده اند را خلع کند.

۵. کسانی که اقامت موقت دارند و در ارتش کانادا خدمت می کنند در جهت قدر دانی از آنان، تقاضای شهروندی این افراد الویت خاصی به خود میگیرد.

۶. کودکان متولد شده از پدر و مادرانی که در خارج از کانادا در خدمت ملکه می باشند بطور اتوماتیک شهروندی کانادا را دریافت می کنند.

۷. در حال حاضر ۸۰ درصد هزینه بررسی پرونده های شهروندی را شهروندان کانادایی پرداخت می کنند، که این عادلانه نیست، و قرار است که این هزینه بر دوش متقاضیان شهروندی قرار بگیرد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید