هنر، ورزش، خانواده و سرگرمی

اشتباهات پزشکی در ایران در حد فاجعه/ عمل اشتباه چشم چپ به جای راست

شفاف: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص سئوال خبرنگار شفاف مبنی بر اینکه برخی مواقع شاهد اشتباهات پزشکی در حد فاجعه هستیم، به عنوان مثال موردی بود که پزشک به اشتباه چشم چپ بیمار را عمل کرده بود در صورتی که چشم راست مشکل داشت؟ گفت: متاسفانه اکنون بروز اشتباهات پزشکی از این دست امری عادی و طبیعی به شمار می رود.

شهلا میرگلوی بیات ادامه داد: در حال حاضر اشتباهات پزشکی بسیار زیادی در بیمارستان های کشور رخ می دهد اما رسیدگی جدی به تخلفات پزشکی صورت نمی گیرد.

تزریق اشتباه تا تجویز اشتباه دارو به بیمار

وی افزود: اکنون در بیمارستان ها شاهد تزریق اشتباه یا دستور العمل ناصحیح مصرف دارو یا درمان هستیم و تعداد رخداد چنین اتفاقاتی در بیمارستان های کشور قابل توجه است که توجه و رسیدگی مسئولان به چنین مواردی باید بیشتر شود.

رسیدگی به پرونده های اشتباهات پزشکی به نفع پزشک

وی تصریح کرد: زمانی پرونده ای از اشتباه پزشکی به نظام پزشکی ارجاع داده می شود در اکثر پرونده ها حقوق بیمار نادیده گرفته می شود و رای کمیته رسیدگی به تخلفات به نفع پزشک صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه پزشکی علمی بسیار دقیق و حساس است که با جان شهروندان در ارتباط است، اضافه کرد: مراجع قانونی باید به صورت جدی با متخلفان برخورد کنند، زمانی که بیماری دچار مشکل می شود به صورت مستقیم بر خانواده و جامعه تاثیر خواهد گذاشت بنابراین نباید این موضوع را ساده بگیریم.
 

لزوم تقویت سیستم های نظارتی به تخلفات پزشکی

وی با تاکید بر اینکه نظارت و کنترل بر تخلفات پزشکی باید تشدید شود، گفت: برخوردها باید با متخلف قاطع و جدی باشد و نباید به راحتی از کنار این موضوع عبور کنیم.

پزشک برای همکارش رای صادر می کند!

وی با اشاره به اینکه نظام پزشکی باید ورود جدی برای پیگیری و برخورد با تخلفات پزشکی داشته باشد، افزود: نظرها بر این است که اگر رسیدگی هم به تخلفات پزشکی صورت می گیرد و رای هم صادر می شود به نفع پزشک است و حقوق بیمار نادیده گرفته می شود.

وی تصریح کرد: نظام پزشکی دارای مراکز مختلف از جمله هیات بدوی و ارجاعی است که پزشکی به عنوان داور و قاضی در مورد تخلفات پزشکی رای صادر می کند.

وی گفت: نگرش ها در این حوزه بیشتر به صورت صنفی است، پزشک به این فکر می کند اگر رای منفی برای همکارش صادر کند، چند روز بعد نوبت خودش است که رای منفی بر علیه اش صادر شود بنابراین این شرایط ضعف است.

رسیدگی به تخلفات پزشکی بی نتیجه است

وی افزود: هیات انتظامی مراکز پزشک قانونی بیشتر افرادی هستند که خودشان پزشک هستند به خاطر همین است تخلفات به جایی نمی رسد و به پزشک رای داده می شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید