خبرهای مهاجرت و تحصیل

از افرادی که با ارزشهای کانادایی مشکل دارند، استقبالی نخواهیم کرد

JasonKenney
JasonKenney

ایرانتو: وزیر مهاجرت، جیسون کنی پیام واضحی به افرادی که قرار است به کانادا مهاجرت نمایند و ارزشهای بنیادین کانادایی را ارج نمی نهند ارائه کرد: به این کشور نیایید.

کنی پس از سوگند روز پنجشنبه در پارلمان مهاجرت به جهت صحبت با خبرنگاران توقف نمود. دولت تاکنون با پلیس و گروههای فرهنگی همکاری نموده است تا افراد مشکل دار را قبل از اینکه در مسیر اشتباهی بسیار سقوط کنند، معرفی نمایند. چنین فرایندی در صورت همکاری سازمانهایی همچون CSIS و RCMP با اجتماعات فرهنگی، سهل الوصول تر خواهد شد.

کنی گفت: داستانهای بسیاری وجود دارد که شما از آن بی اطلاعید و اخبار آن منتشر نشده است که مردم در بعضی از جوامع معین به RCMP اطلاع داده اند که بعضی مسایل در حال رواج یافتن می باشد.

در صورت آگاهی از این موارد، RCMP می تواند با خانواده فردی که عقاید افراطی پیدا کرده و احتمالا با یک رهبر عقیدتی در ارتباط است، برخورد نماید.

با وجود اینکه دولت برای مقابله با این موارد هر کار که می تواند انجام می دهد لذا جلوگیری کامل از اینگونه افراطی گرایی ها در نهایت امکان پذیر نمیباشد.

ما کشور باز و گشاده ای هستیم. پرسش اینجاست که چطور می توان این گشادگی را در مسیری هدایت کنیم که خطری برای امنیت ملی ایجاد نکند. قصد نداریم لیست سیاهی از کشورهایی که اتباعشان مجوز ورود به کانادا ندارند تهیه نماییم.

او در ادامه افزود کانادا در حال حاضر به خوبی با روشهایی چون اطلاعات بیومتریک، مدارک سفر الکترونیکی و توافقهای اشتراک اطلاعات، در حال غربال کردن مهاجران برای ممانعت از افراد در معرض افراط گرایی می باشد.

جیسون کنی گفت برخی افرادی که وارد کانادا می شوند باور دارند که رفتارهای فرهنگی وحشیانه، توجیه پذیر هستند.

بخشی از مشکل در اثر درک غلط از چند فرهنگی بوجود آمده است. برای برخی این سوء تفاهم وجود دارد که چند فرهنگی نوعی از نسبت گرایی فرهنگی است که باعث می شود بیشتر این اعمال فرهنگی نادرست از آنها سر بزند. رفتارهایی که در تناقض با ارزشهای دموکراتیک ماست.

کنی گفت دلیل اینکه دولت زبان محکمی را برای بیان صریح مخالفت و محکوم کردن اینگونه رفتارهای فرهنگی انتخاب کرده است. دولت به افرادی که غرب را دشمن خود می دانند بسیار روشن میگوید که جایی در کانادا ندارند.

اگر آنها با ارزشهایی که کانادا بر اساس آن بنیان شده مشکلی دارند لطفا به این کشور نیایند و لطفا کینه خود را به این کشور نیاورید. این همه پیامی است که می خواهیم منتقل نماییم.

اظهار نظر کردن جیسون کنی در این رابطه بعد از آن انجام شد که پلیس، Raed Jaser و Chiheb Esseghaier را به جرم اینکه قصد داشتند قطار تورنتو به نیویورک را از ریل خارج کنند و RCMP توضیح داد که پای القاعده در میان بوده است.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید