خبرهای جهان

اردوغان: قبل از هر چیز قانون اساسی باید تغییر کند

اردوغان، با تکیه بر پیروزی حزب حاکم در انتخابات سراسری اول نوامبر، قصد دارد سیستم حکومتی ترکیه را به ایالات متحده و روسیه شبیه کند. مخالفان او نگران هستند که در سیستم تازه قدرت بیشتری در دست او متمرکز شود.

به گزارش دویچه وله، اردوغان روز سه‌شنبه (۱۰ نوامبر / ۱۹ آبان) در مراسم بزرگداشت مصطفی کمال آتاتورک، پایه‌گذار ترکیه نو، گفت: «انتخابات اول نوامبر برای ما ۴ سال ثبات و اعتماد به همراه می‌آورد. از این فرصت برای پیشبرد اصلاحات استفاده کنیم که در رأس آنها یک قانون اساسی تازه است.»

اردوغان در رابطه با حاکمیت حزب اسلام‌گرای “عدالت و توسعه” که خود از بنیادگذاران آن است، گفت: «جمهوری ترکیه در ۱۳ سال گذشته بهترین دوران خود را سپری کرد. اکنون نباید از تغییر سرشت حکومت نگران شویم.»

در انتخابات اول نوامبر، “حزب عدالت و توسعه” ۳۱۷ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی پارلمان را به دست آورد. طبق قانون برای اجرای رفراندوم یا تغییر قانون اساسی به ۳۳۰ رأی در پارلمان نیاز است.

ناظران سیاسی از به خطر افتادن حقوق بشر و آزادی بیان در ترکیه ابراز نگرانی می‌کنند. در ماه‌های گذشته دولت بر فشار خود بر مبارزان کرد و همچنین رسانه‌های جمعی منتقد افزوده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید