دفتر ونکوور – کانادا


Suite 224- 998 Harbourside Drive,
North Vancouver, British Columbia Canada

Email:    info@iranto.ca

Toll Free Canada & US :  +۱-۸۷۷-۳۶۷-۶۲۲۶

Office/Telegram/Viber: +1-604-505-1000

Office/Telegram/Viber+1-778-628-5690

Fax:    +۱-۸۶۶-۳۹۰-۶۶۰۲

دفتر مهاجرت تهران   (میدان ونک)


۰۲۱-۸۸۷۸۴۰۸۱

تماس مستقیم رایگان


تماس مستقیم از تهران      ۸۵۵۲۱۱۱۱  و  ۴۲۰۷۴۴۴۴  پین: ۵۵۰۶
تماس مستقیم از تهران بدون پین    ۸۵۳۱۰۶۵۰
تماس از سایر شهرستان ها : لطفا در هنگام شماره گیری،  پیش شماره تهران (۰۲۱) را  وارد کنید 
(خطوط رایگان از تهران مستقیماً به خط تلفن دفتر کانادا وصل می شوند)

(لطفاً بعد از ساعت ۹ شب به وقت ایران تماس بگیرید)

 

 

[googlemap src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2600.9600465998133!2d-123.10299208430943!3d49.31504027933487!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x548671c9a30a0691%3A0xad2ce4f9966b98f0!2s998+Harbourside+Dr%2C+North+Vancouver%2C+BC+V7P+3T2!5e0!3m2!1sen!2sca!4v1480801138944&z=9″ width=”350″ height=”200″ align=””]