خبرهای کانادا

احتمال تغییر در روابط کانادا با ایران پس از معامله اتمی

Iran State Dept Photo

ایرانتو: بر اساس توافق امضا شده بر سر مشکل اتمی ایران، تحریمهایی که بعضی ۳۰ سال از وضع آنها می گذرد در پایان امسال برداشته خواهند شد. انتظار می رود که پس از آن سیلابی از سرمایه های خارجی به سوی ایران روان شده و ایران هم درهای خود را برای تجارت و معامله با جهان باز نماید. دولت اوباما غافلانه بزرگترین پیروزی استراتژیک ایران در بیست سال اخیر را نصیب این کشور کرد و ایران می رود که به یک قدرت بزرگ منطقه ای تبدیل شود.

این معامله به محرکی در عرصه های سیاست، جامعه و فرهنگ ایران تبدیل خواهد شد و روابط خارجی این کشور را هم دستخوش تغییرات مهمی خواهد کرد. یکی از آنها انتظارات فزاینده مردم در زمینه آزادی بیشتر در روابط اقتصادی و اجتماعی می باشد. البته تندروها و صاحبان امتیازهای اقتصادی که سرمایه گذاری خارجی را تهدیدی برای سلطه خود بر بازار ایران می دانند حتما در برابر پاسخگویی به این انتظارات مقاومت خواهند کرد. چرا که برداشتن تحریمها به این معنا هم هست که دیگر دسته های کوچک غیر پاسخگو قادر نخواهند بود تا معامله با خارج را در انحصار خود نگاه داشته و از قبل آن سودهای کلانی را نصیب خود کنند.

در سطح منطقه ایران قادر خواهد بود که نفوذ خود را از محدوده کنونی اش گسترش داده و دیگر تنها بر گروههای مسلح تکیه ننموده و اینبار رو به دولتها نماید. اما آیا اینکه ایران خواهد توانست جنگ سرد خود با کشورهای عمده سنی مانند عربستان سعودی یا ترکیه را پایان داده و به روابط گرمی با این کشورها برسد هنوز نامعلوم است. اما در هر حال در پی معامله هسته ای بدون شک فرصتهای مهمی در زمینه های انرژی و اقتصاد و همچنین سیاست بین الملل به دست آمده است که سرنوشت این فرصتها در چند ماه آینده مشخص خواهد شد.

روابط کانادا و ایران هم اکنون بطور بالقوه توان تغییر را دارد. به نظر می رسد دولت اوباما می خواهد با این معامله و برداشتن تحریمها جناحهایی در ایران را، که لیبرال و دوست غرب تصور می شوند، تقویت نماید. پاسخ این سوال که آیا این استراتژی به ثمر خواهد نشست و یا در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که اوباما بسیار ساده لوح بوده نیاز به زمان دارد. در چنین شرایطی اشاره دولت کانادا به اینکه این کشور تا هنگامیکه ایرانیها قولهایشان را عملی نکنند تحریمهای خود را لغو نخواهد کرد بسیار محتاطانه به نظر می رسد. باید منتظر بود اما شاید زمان اثبات نماید که ظن کاناداییها خردمندانه تر از خوشباوری آمریکاییها بوده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید