خبرهای مهاجرت و تحصیل

احتمال از سرگیری بررسی درخواست متقاضیان قبل از سال ۲۰۰۸

kenney

kenney
ایرانتو: در تاريخ ۳۰ مارس ۲۰۱۲ وزير مهاجرت و شهروندي جيسن كني اعلام نمود كه درخواست متقاضياني را كه قبل از فوريه ۲۰۰۸ اقدام نموده اند را عودت خواهد نمود.

اين گروه از متقاضيان كه حدود ۳۰۰ هزار نفر اعلام شده اند ، همگي از گروه كارگران ماهر مي باشند.

قبل از تصويب بودجه در پارلمان كه بخشي از آن مربوط به عودت هزينه پرداختي متقاضيان ميباشد تعداد ۹۰۰ متقاضي كه تعدادي از آنان مربوط به قبل از فوريه ۲۰۰۸ بودند به دادگاه فدرال از طريق وكيل خود به دليل طولاني شدن پروسه مهاجرتي و آنچه آن را بي عدالتي ناميدند از وزير مهاجرت شكايت كردند و از دادگاه خواستند تا دولت را موظف نمايد درخواست مهاجرتي انها را در يك چارچوب زماني منطقي بررسي نمايد. دادگاه نيز راي را به نفع متقاضيان اعلام كرد و وزير را موظف نمود تا كار پرونده هاي متقاضيان را تا اكتبر ۲۰۱۲ نهايي كند.

وكيل شاكيان ميگويد اين راي دادگاه نهايي ميباشد و امكان فرجام خواهي نيز به وزير داده نشده است.

اين راي دادگاه ميتواند دولت را موظف نمايد تا احتمالا”بررسي پرونده هاي قبل از فوريه ۲۰۰۸ را تيز از سر بگيرد ، هرچند وزير همچنان بر حذف بك لاگ پافشاري ميكند.

راي دادگاه هنوز بارقه هاي اميدي را براي متقاضياني كه سالها در انتظار هستند به همراه دارد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید