خبرهای کانادا

اتاوا خواهان اعمال فشار جهت سیاست منع شکنجه از سوی سازمان ملل شد

ایرانتو: یادداشت های منتشر شده اخیر در اوایل امسال، نشان میدهد که کانادا بطور جدی از کمیته سازمان ملل خواسته که التزام بین المللی خود را در جهت جلوگیری از رفتارهای خشن و شکنجه و سرکوب، به کار گیرد.

مقامات رسمی بطور غیرعلنی به وزیر دادگستری، آقای راب نیکولسون، توصیه کردند که کمیته ای احتمالا متشکل از مطبوعات کانادا، در مورد مسائل مختلف اعم از ازدحام زندانها و دلجویی و جبران خسارت برای افرادی که شکنجه شده اند، تشکیل دهد.

همچنین دولت فدرال در حال تهیه دفاعیه برای خود به دلیل خودداری از دستگیری رهبران ایالات متحده، جورج دبلیو بوش و دیک چینی به دلیل جرایم جنگی منتسب به ایشان، بوده است.

در اواخر ماه می، نمایندگان کانادا، آخرین اعلامیه خود را بر علیه شکنجه در مجمع سازمان مل ارائه نمود.

مشاوران وزیر با نسخه های بسیار زیادی منافع کانادا را برای وی یادآور شدند. این کمیته بعد از آن، یک گزارش انتقادی از جنبه های مختلف رژیم حقوقی کانادا، از جمله اقدامات برنامه ریزی شده برای متقاضیان پناهندگی و ادامه استفاده از گواهینامه های امنیت ملی برای اخراج افراد غیر شهروند، منتشر نمودند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید