خبرهای ایران

ابتکار: رتبه جهانی ايران در حفاظت از محيط زيست ۶۳ پله سقوط كرده‌است

معاون رئيس جمهور از سقوط ۶۳ پله‌اي محيط زيست ايران در جهان خبر داد.

به گزارش مهر، معصومه ابتكار عصر دوشنبه در جلسه شوراي اداري استان فارس با بيان اينكه جايگاه محيط زيست كشور طي چند سال گذشته متناسب با ايران نبوده است، گفت: پس از هشت سال شوراي عالي حفاظت از محيط زيست كشور با رياست رئيس جمهور راه اندازي شد.

وي تاكيد كرد: زمانيكه چنين شوراي چندين سال تعطيل شده نشان از بي توجه اي دولت به اين مهم دارد كه جاي تاسف است.

رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست كشور با اشاره به اينكه در يك دوره دچار كج انديشي شديم تصريح كرد: در مباحث مربوط به آب، انرژي، هوا و… دچار كج انديشي شديم و به همين دليل است كه امروز جايگاه ايران در مباحث محيط زيستي جهان تاسف بار است.

ابتكار با اشاره به اينكه محيط زيست بايد در مباحث مختلف مورد مشورت قرار گيرد، گفت: محيط زيست بايد در ساخت و سازهاي عمراني بزرگ مورد مشورت  قرار گيرد در حاليكه چنين اتفاقي در كشور ما انجام نمي شود.

وي يادآور شد: استان فارس امروز دچار مشكلات محيط زيستي از جمله از بين رفتن آب‌هاي زيرزميني است كه بايد با تغيير روش‌هاي آبياري و تغيير نوع كشت، نسبت به جلوگيري از اين فاجعه اقدام شود.

معاون رئيس جمهور ادامه داد: مشكل درياچه اروميه با مشكل استان فارس يكي است اما وضعيت اروميه بر روي زمين و در مقابل ديدگان بود اما خشكي آبهاي زير زميني فارس ديده نمي‌شود.

ابتكار افزود: بايد حقابه طبيعت را داد و اگر امروز ما شاهد از بين رفتن تالاب هاي استان فارس هستيم به دليل بي توجه اي به حقابه است.

وي تاكيد كرد: برداشت از چاه هاي آب بايد مديريت شود و اين مشكل را جدي نگاه كرد.

رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست كشور يادآور شد: امروز درنقطه انتهايي راه هستيم زيرا متاسفانه در كشور بحران آب را برخي جدي نمي گيرند و همچنان برنامه هاي خود را بدون هماهنگي با محيط زيست اجرايي مي كنند.

ابتكار افزود: حقابه طبيعت را نمي توانيم براي كشاورزي، كارخانه فولاد، آب شهري استفاده كرد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید