خبرهای مهاجرت و تحصیل

آیا کمبود نیروی کار در کشور مورد حمایت همگان می باشد؟

jobs

jobs
  ایرانتو: آیا در کانادا کمبود نیروی کار متخصص وجود دارد؟ با وجود اینکه بسیاری از کارفرمایان وجود این کمبود را تایید می کنند،  شواهدی که در تحقیقات نهادهای خصوصی و دولتی ارائه شده در بهترین حالت اندک و پراکنده اند. در بهار سال گذشته دولت به بهانه کمبود نیروی کار ماهر تصمیم گرفت تا ورود کارکنان خارجی را تسهیل کند. تصمیمی که اکنون با چالش احزاب مخالف مواجه شده است.

البته دولت در این تصمیم پشتیبانانی هم دارد، از جمله “انجمن صادرکنندگان و صنعتگران کانادایی”. این گروه لابی در نتایج نظرخواهی از اعضایش که آنرا منتشر کرده نشان می دهد نیمی از اعضا برای استخدام کارکنان قابل ، دچار مشکلند و انتظار دارند که این مشکلات در پنج سال آینده تشدید شود.

در همین زمینه معاون سیاست ملی این انجمن، ماتیو ویلسون، می گوید با وجود اینکه کمبود نیروی کار گسترده است اما در بعضی از صنایع و مناطق مانند ساسکاتچوان، مانیتوبا و نیوفاندلند بروزی چشمگیرتر خواهد شد. او می گوید ” بنگاههایی در ساسکاچوان وجود دارند که عملا هر کسی را داوطلب کار باشد را استخدام می کنند. آنها واقعا در تنگنا قرار دارند”.

نتایح این بررسی با اعلام خطر مقامات دولتی ، از جمله جیم فلاهرتی وزیر مالی و دیان فینلی وزیر منابع انسانی، هم سازگارست. اما بررسیها و مطالعات دیگری، از جمله مطالعه ای که توسط وزارتخانه فلاهرتی انجام شده، هم هست که به احتمال محدودیت کمبود نیروی کار فقط در بعضی از صنایع  اشاره می کند.

از جمله در گزارش ” عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار، ۲۰۱۲ -۲۰۱۱ ”  که توسط ” توسعه مهارت و منابع انسانی کانادا” تهیه شده نتیجه گرفته شده که نه تنها کانادا امروز دچار کمبود عمومی نیروی کار نیست، بلکه علیرغم سالخورده شدن نیروی کار کشور در دهه آینده هم ، کانادا با معضل جدی کمبود نیروی کار مواجه نخواهد شد. این گزارش معتقد است در دهه آینده عدم تعادل عمده ای بین ۶،۵ میلیون شغلی که ایجاد خواهد شد و مهارتهای نیروی کار جوان فارغ التحصیل از دبیرستانها، کالجها و دانشگاهها، بعلاوه ی مهاجران عرضه خواهد کند وجود نخواهد داشت.

بررسی بازرگانی بانک کانادا که منتشر شده هم پرسشهایی را در برابر گزاره کمبود نیروی کار قرار می دهد. مثلا این بررسی نشان می دهد که کارفرمایانی که از کمبود نیروی کار شکایت کرده اند برای دومین سه ماهه متوالی کاهش یافته و اکنون زیر نرخ متوسط است. همچنین آمار اصلی بیکاری که توسط “آمار کانادا” منتشر می شود، نرخ بیکاری را ۷،۲ درصد گزارش می کند که یک درصد بالاتر از نرخ سال ۲۰۰۸ را نشان می دهد. تعداد بیکاران هم تقریبا به ۱،۴ میلیون نفر سر می زند که این تعداد هم بیش از بیکاران سال ۲۰۰۸ ، یعنی پیش از وقوع بحران مالی جهانی است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید