خبرهای کانادا

آیا کانادا درباره مهاجرت جدی است؟

li-kenney-new-02837152

li-kenney-new-02837152

ایرانتو: جیسون کنی، وزیر کار و توسعه اجتماعی با توجه به اهمیت نیروی کار خارجی، در زمان صدارت خود در وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا ، برنامه مهاجرتی جدیدی بنام “پیشه وران” را اعلام کرد.

این برنامه جدید به دنبال جذب افراد با مهارت ، در جهت نیازهای اقتصاد کانادا می باشد. تا کنون و از زمان پذیرش پرونده در این برنامه ، دو مهاجر وارد کانادا شده اند. با توجه به آمار اداره شهروندی و مهاجرت ، ۴۶ درصد از رشد نیروی کاری کانادا را مهاجران تامین می کنند.

در سال ۲۰۱۳ کانادا پیش بینی کرده که ۶۲ درصد مهاجران اقتصادی ، ۲۷ درصد از طریق برنامه های خانواده و ۱۱ درصد پناهنده/انسان دوستانه اقامت دایم خواهند گرفت. برنامه پیشه وران جزو گروه مهاجران اقتصادی است. برای سال ۲۰۱۳ کانادا ۳۰۰۰ متقاضی از این برنامه می پذیرد، که این فقط ۱ درصد از تعداد ۲۵۰ هزار متقاضی است که امسال وارد کانادا می شوند. با این وصف مشخص نیست که ۶۱ درصد بقیه از کجا تامین خواهد شد.

بر اساس آمار منتشر شده منابع انسانی کانادا ، بیش از ۲۱۰ هزار نجار، لوله کش و دیگر مشاغل فنی و حرفه ای مورد نیاز است.

با توجه به این آمار و با برنامه جدید حدودا ۳۶ سال زمان می برد که این کمبود تامین گردد. این سیاست خوب است، اما به نظر می رسد با این اعداد بسیار پایین نمی توان آن را جدی تلقی کرد. با توجه به آمار دفتر مدیریت پروژه های بزرگ ، صدها میلیارد دلار آماده برای سرمایه گذاری در کانادا است، که این را باید به عنوان مشکل تلقی کرد، چرا که اگر کانادا در مورد این سرمایه گذارها جدی است باید این فرصت را از دست ندهد و نهایت استفاده را کرد. موفقیت در این پروژه ها احتیاج به نیروی کاری دارد، که کانادا آن را نمی تواند از داخل کشور مهیا کند.

مهاجرت تنها راه برای توسعه نیروی کار نیست، عوامل دیگری نیز وجود دارد، آموزش و جذب جوانان به مشاغل ماهر از جمله دیگر عوامل است.

موافقت نامه توسعه بازار کار نیاز به بهینه سازی دارد، تا از الویت های استانی برای تقاضای کار واقعی استفاده شود. آیا ما جوانانمان را به آموزش حرفه های مورد نیاز کشور و استانمان تشویق می کنیم؟ آیا شرکت ها، یادگیرندگان و امکانات آموزشی مشوق جوانان هستند؟

همه ساله اداره مهاجرت کانادا تعداد متقاضیان پرونده های مهاجرت دایم را در برنامه های مختلف تغییر می دهد. باید منتظر شد و دید که این تغییرات که در سال جاری اعمال گردیده است چگونه جوابگوی نیازهای نیروی کار ، با توجه به سهمیه های اندکی که در برنامه های جدید تخصیص داده اند ، خواهد بود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید