خبرهای جهان

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ایران اطلاعات درباره مسایل باقی مانده را ارائه کرد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خبر داد که جمهوری اسلامی ایران این نهاد را از فعالیت‌های گذشتۀ اتمی‌اش مطلع کرده است. اطلاع رسانی ایران در مورد این فعالیت‌ها مرحلۀ مهمی در چارچوب توافق اتمی چهاردهم ژوئیه میان تهران و شش قدرت جهانی است.

به گزارش رادیو فرانسه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش خود تصریح کرده است: «ایران امروز شنبه ١۵اوت توضیحات مکتوب و اسناد مرتبط به آنها را در خصوص فعالیت های اتمی گذشته اش در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده است. ارایۀ این توضیحات بخشی از نقشۀ راه برای روشن کردن مسائل گذشته و کنونی برنامۀ هسته ای ایران است.»

دولت ایران طی ماه‌ها با تحقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دربارۀ وجوه احتمالاً نظامی فعالیت‌های اتمی‌اش به ویژه در دورۀ پیش از سال ۲۰۰۳، مخالفت می کرد.

بر اساس نقشۀ راهی که میان دولت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنظیم شده، این نهاد بین‌المللی وابسته به سازمان ملل می‌تواند خواستار توضیحات تکمیلی ایران تا ١۵ اکتبر آینده شود تا بتواند بر اساس آنها گزارش نهایی خود را در خصوص مسئلۀ ماهیت نظامی برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی، پیش از پایان سال جاری میلادی تنظیم کند.

رفع تحریم‌های بین المللی ایران مشروط به ارایۀ این گزارش است که طی آن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تصدیق کند که جمهوری اسلامی ایران به مسائل مربوط به برنامۀ اتمی گذشته اش پاسخ داده و تدابیری نیز برای محدود کردن برنامۀ فعلی هسته‌ای‌اش اتخاذ کرده است.

جمهوری خواهان آمریکا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به دلیل خودداری‌اش از انتشار این نقشۀ راه مورد انتقاد قرار داده‌اند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید