خبرهای مهاجرت و تحصیل

آنچه باید در باره کاریابی در کانادا بدانید

yourehired

ایرانتو:  اکنون بیش از همیشه کانادا به نیروی کار شایسته و مبرز نیاز دارد، از کارگر معدن تا متخصص کامپیوتر. با اینکه   یافتن شغل در کانادا از خارج از کشور کار آسانی نیست، اما چند راهنمایی موثر می تواند گره گشای بخشی از مشکلات باشد.

       قدم اول: شناخت بازار کار    
   پیش از اقدام برای کاریابی، می بایستی کمی از وقت خود را صرف شناسایی محیط کار بخصوص در رابطه با تخصص خود کنید. لازم است که نخست برای پرسش های مشخص زیر پاسخ های مجاب کننده ای را بیابید:
. میانگین درآمد در این تخصص چقدر است؟ آیا این میزان بسته به مکان تغییر می کند؟

. بعنوان یک کارگر یا کارمند از چه حقوقی برخوردارم؟
تمام کاناداییها از حقوقی مانند “حداقل میزان حقوق ماهیانه”، “تعطیلات سالیانه” و “تامین اجتماعی” برخورداند.

. آیا می بایستی گواهینامه فدرال یا ایالتی را کسب کنم؟
. آیا برای مهارتهای من تقاضای زیادی در کانادا وجود دارد؟
. شغل من از نظر مهارتی ،در کدام گروه، بالا یا پایین دسته بندی می شود؟

      قدم دوم: جستجو برای کار
روش تثبیت شده ای برای جستجوی شغل وجود ندارد. یکی از نقاط خوب برای شروع استفاده از ارتباطاتتان در کانادا است. برای این منظور شما می بایستی از شبکه خانوادگی و دوستان خود کمال استفاده را برده و کسی یا کسانی را که تخصصی مشابه شما را دارند بیابید.اگر چنین آشنایی را نیافتید شما می توانید با فعالان در رشته شغلی خود تماس مستقیم گرفته و از آنان تقاضای مشورت کنید.

 البته در شبکه مجازی هم سایتهایی وجود دارد که می تواند شما را برای کسب اطلاعات در این زمینه یاری رساند.

باید بخاطر داشته باشید که به هنگام تقاضا برای یک شغل، کارفرما ممکن است تقاضای اطلاعاتی بیش از آنچه در کشور شما مرسوم است را نماید.

          قدم سوم: تضمین یک پیشنهاد کاری          

اگر شما موفق به تضمین یک پیشنهاد کاری شوید، شما بیش از همیشه به کسب اجازه مهاجرت به کانادا نزدیک شده اید. پیشنهاد کار ممکن است موقتی یا دائمی باشد که البته جریان اداری متقاوتی را در بردارند. معمولا یک کارفرمای کانادایی شما را با ارائه نامه پیشنهاد کار استخدام می کند. به منظور رعایت مقررات مهاجرت این نامه می بایستی شامل اطلاعات زیر باشد:
. حقوق و مزایا
. ساعات کار
. تشریح وظایف شغلی
. چاپ در کاغذ رسمی شرکت و با امضای استخدام کننده
 
      قدم چهارم : ورود به کانادا   
  پیشنهاد استخدام موقت ممکن است چند روزه باشد یا چند ساله .  با دریافت چنین پیشنهادی شما محتملا موفق به کسب ویزای کار موقت خواهید شد.  شما اجازه خواهید یافت برای مدت معینی به عنوان کارگر خارجی در شغلی که مشخص است مشغول به کار شوید. اگر شما تمایل به تغییر شغل خود دارید می توانید از خارج یا داخل کانادا برای اجازه کار در شغل جدیدی تقاضا ارایه کنید.

 اگر پیشنهاد کار شما دائمی باشد شما می توانید از طریق برنامه کانادایی به کسب اجازه اقامت دائم اقدام کنید. بسیاری از برنامه های مهاجرتی دولت مانند برنامه فدرال کارگران ماهر معمولا شامل مشاغلی دائم هم می باشند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید