خبرهای کانادا

آمار تقاضا ی پناهندگی در سال ۲۰۱۳ نصف شد

health care.jpg.size.xxlarge.letterbox

health care.jpg.size.xxlarge.letterbox
ایرانتو: وزیر مهاجرت کانادا ، کریس الکساندر می گوید آمار جدید تقاضاهای پناهندگی نشاندهنده این است که سیستم و مقررات جدید اعلام شده در مورد کشورهای امن درست است و کاهش قابل توجهی، در تعداد تقاضاهای متقاضیان از این کشورها مشاهده کردیم و به این نکته رسیدیم که بسیاری از ادعاهای متقاضیان جهت اخذ پناهندگی از کانادا ، بی اساس بود.

شش ماه پس از آنکه دولت لیستی از کشور های به اصطلاح “امن” را منتشر نمود که در آن لیست ، اسامی کشورهایی که در شرایطی نیستند که متقاضیان با ملیت آن درخواست پناهندگی دهند ، تعداد تقاضای پناهندگی بطور چشمگیری کاهش یافته است.

در مقایسه تعداد پناهندگان در شش ماهه اول سر جاری با سال گذشته این تعداد از ۱۰۳۷۵ به ۴۵۵۸ تقلیل یافته است. این کاهش چشمگیر در کشورهایی همانند مجارستان که سال گذشته ۱۳۸۹ تقاضا داشته و امسال فقط ۱۰۴ درخواست اعلام گردیده است و مکزیک سال گذشته ۲۲۴ تقاضا و امسال فقط ۶۸ تقاضا داشته ، کاملامشهود می باشد. این نماینگر این است که قوانین جدید پناهندگی درست است و بسیاری از متقاضیان کشورهای امن از روش پناهندگی سوء استفاده می کردند و ادعا های بیهوده بوده ای بوده که به مسولین ارائه می شد.

این خبر خوبی است، به ویژه برای پناهندگان واقعی که تقاضای آنان با سرعت بیشتری شنیده و از حفاظت کانادا سریعتر بهره مند می شوند.
بین ۱۵ دسامبر۲۰۱۲ و ۳۱ می ۲۰۱۳، کانادا ۳۷ کشور دیگر را نیز به لیست کشورهای امن اضافه کرد. کانادا باور دارد که این کشور ها به حقوق بشر احترام می گذارند، در نتیجه متقاضیان پناهندگی از این کشور ها به طریق دیگری بررسی می شوند. تقاضای آنان سریعتر پی گیری می شود و آنهایی که تقاضا شان رد می شود حق فرجام ندارند و باید سریعا کشور را ترک کنند.

بیشترین متقاضیان از کشور های چین (۳۷۴)، کلمبیا (۲۵۹)، پاکستان (۲۵۰)، سوریه (۲۰۲) و نیجریه (۱۷۸) می باشند.

در حال حاضر متقاضیان از کشور های امن در عرض کمتر از ۲ ماه جواب پرونده خود را می گیرند، که دولت در تلاش است که این زمان را به ۴۵ روز کاهش دهد.
در این بین پرونده های دیگر که قبلا ۲۱۶ روز برای تصمیم گیری زمان می برد الان ۸۶ روزه بررسی می شوند.
آمار نشان می دهد که از تعداد ادعاهای بیهوده نیز کاسته شده است، بطورمثال متقاضیان مجارستان در سال گذشته فقط ۶ درصد قبولی داشتند که امسال این رقم به ۱۶ درصد رسیده، همانطور مکزیک که ۱۵ درصد بوده به ۱۹ درصد رسیده است .

حال سوال اینجاست که مجارستان با ۱۸۳ پرونده موفق و مکزیک با ۱۳۲ پرونده موفق چطور می توانند در لیست کشور های امن قرار بگیرند. به نظر می رسد که این لیست باید تجدید نظر شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید