خبرهای کانادا

آغوش باز کانادا برای مهاجران در سال ۲۰۱۵

chris

ایرانتو: کریس الکساندر وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا گفت که کانادا در صدد است که ۲۸۵ هزار مهاجر جدید در سال ۲۰۱۵ بپذیرد. این یک رکورد جدید در تاریخ کانادا خواهد بود. نزدیکترین رقم به این تلاش در سال ۲۰۱۰ اتفاق افتاد که کانادا تعداد ۲۸۰ هزار مهاجر پذیرفت.

بیش از ۶۵ درصد این تعداد در کتگوری مهاجران اقتصادی و وابستگان آنها قرار خواهند گرفت. این میزان در سال ۲۰۱۳ کاهش ۳ درصدی دارد.

این به این معنا است که مهاجران اقتصادی نقش موثری در شکوفایی اقتصاد کانادا ایجاد می کنند. این تغییرات همزمان با شروع برنامه Express Entry خواهد بود.

کریس الکساندر تغییراتی هم در سیستم پرستار خانگی Care Giver بیان کرد: از این به بعد پرستار خانگی مجبور نیست که در سال اول در خانه کارفرما خود زندگی کنند. ظاهرا این روش درهای سوء استفاده را برای کارفرما ها باز گذاشته بود.

در همین زمینه کریس الکساندر بیان نمود که تسریع پرونده اقامت دائم در راس بقیه موضوعات مهاجرتی خواهد بود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید